Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
TP.Hồ Chí Minh công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

 Soạn tin:
Soạn: HS daucach 02SBD gửi 8785
Hoặc
Soạn: HS daucach 08SBD gửi 8785


Xem Điểm chuẩn lớp 10 TP Hồ Chí Minh


STT
STT
Trường
Soạn tin
1
1
Chuyên Lê Hồng Phong


2
1,1
Chuyên Tiếng Anh - LHP
23080
Soạn: HS 23080 gửi 8785
3
1,2
Chuyên Hóa - LHP
23081
Soạn: HS 23081 gửi 8785
4
1,3
Chuyên Lý - LHP
23082
Soạn: HS 23082 gửi 8785
5
1,4
Chuyên Sinh - LHP
23083
Soạn: HS 23083 gửi 8785
6
1,5
Chuyên Tin - LHP
23084
Soạn: HS 23084 gửi 8785
7
1,6
Chuyên Toán - LHP
23085
Soạn: HS 23085 gửi 8785
8
1,7
Chuyên Tiếng Trung - LHP
23086
Soạn: HS 23086 gửi 8785
9
1,8
Chuyên Văn - LHP
23087
Soạn: HS 23087 gửi 8785

1,9
Chuyên Tiếng Nht - LHP
23088
Soạn: HS 23088 gửi 8785
10
1.10
Lớp không chuyên - LHP
23089
Soạn: HS 23089 gửi 8785
11
2
Chuyên Trần Đại Nghĩa


12
2,1
Chuyên Tiếng Anh - TĐN
23090
Soạn: HS 23090 gửi 8785
13
2,2
Chuyên Hóa  - TĐN
23091
Soạn: HS 23091 gửi 8785
14
2,3
Chuyên Lý  - TĐN
23092
Soạn: HS 23092 gửi 8785
15
2,4
Chuyên Sinh  - TĐN
23093
Soạn: HS 23093 gửi 8785
16
2,5
Chuyên Toán  - TĐN
23094
Soạn: HS 23094 gửi 8785
17
2,6
Chuyên Văn  - TĐN
23095
Soạn: HS 23095 gửi 8785
18
2,7
Lớp không chuyên  - TĐN
23096
Soạn: HS 23096 gửi 8785
19
3
Nguyễn Thượng Hiền


20
3,1
Tiếng Anh - NTH
23097
Soạn: HS 23097 gửi 8785
21
3,2
Hóa - NTH
23098
Soạn: HS 23098 gửi 8785
22
3,3
Lý - NTH
23099
Soạn: HS 23099 gửi 8785
23
3,4
Sinh - NTH
23100
Soạn: HS 23100 gửi 8785
24
3,5
Toán - NTH
23101
Soạn: HS 23101 gửi 8785
25
3,6
Văn - NTH
23102
Soạn: HS 23102 gửi 8785
26
4
Gia Định


27
4,1
Tiếng Anh - GĐ
23103
Soạn: HS 23103 gửi 8785
28
4,2
Hóa - GĐ
23104
Soạn: HS 23104 gửi 8785
29
4,3
Lý - GĐ
23105
Soạn: HS 23105 gửi 8785
30
4,4
Toán - GĐ
23106
Soạn: HS 23106 gửi 8785
31
4,5
Văn - GĐ
23107
Soạn: HS 23107 gửi 8785


Tin - GĐ
23108
Soạn: HS 23108 gửi 8785
32
5
Mạc Đĩnh Chi


33
5,1
Tiếng Anh - MĐC
23109
Soạn: HS 23109 gửi 8785
34
5,2
Hóa - MĐC
23110
Soạn: HS 23110 gửi 8785
35
5,3
Lý - MĐC
23111
Soạn: HS 23111 gửi 8785
36
5,4
Sinh - MĐC
23112
Soạn: HS 23112 gửi 8785
37
5,5
Toán - MĐC
23113
Soạn: HS 23113 gửi 8785
38
5,6
Văn - MĐC
23114
Soạn: HS 23114 gửi 8785
39
6
Nguyễn Hữu Cầu


40
6,1
Tiếng Anh - NHC
23115
Soạn: HS 23115 gửi 8785
41
6,2
Hóa - NHC
23116
Soạn: HS 23116 gửi 8785
42
6,3
Lý - NHC
23117
Soạn: HS 23117 gửi 8785
43
6,4
Toán - NHC
23118
Soạn: HS 23118 gửi 8785
44
7
Nguyễn Hữu Huân

Soạn: HS  gửi 8785
45
7,1
Tiếng Anh - NHH
23119
Soạn: HS 23119 gửi 8785
46
7,2
Hóa - NHH
23120
Soạn: HS 23120 gửi 8785
47
7,3
Lý - NHH
23121
Soạn: HS 23121 gửi 8785
48
7,4
Toán - NHH
23122
Soạn: HS 23122 gửi 8785
49
7,5
Văn - NHH
23123
Soạn: HS 23123 gửi 8785
50
8
Củ Chi


51
8,1
Tiếng Anh - CC
23124
Soạn: HS 23124 gửi 8785
52
8,2
Hóa - CC
23125
Soạn: HS 23125 gửi 8785
53
8,3
Lý Củ Chi
23126
Soạn: HS 23126 gửi 8785
54
8,4
Toán - CC
23127
Soạn: HS 23127 gửi 8785
55
9
Trung Phú


56
9,1
Tiếng Anh - TP
23128
Soạn: HS 23128 gửi 8785
57
9,2
Hóa - TP
23129
Soạn: HS 23129 gửi 8785
58
9,3
Lý - TP
23130
Soạn: HS 23130 gửi 8785
59
9,4
Toán - TP
23131
Soạn: HS 23131 gửi 8785
60
10
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ s 1


61
10,1
Toán
23132
Soạn: HS 23132 gửi 8785
62
10,2
Tin
23133
Soạn: HS 23133 gửi 8785
63
10,3
23134
Soạn: HS 23134 gửi 8785
64
10,4
Hóa
23135
Soạn: HS 23135 gửi 8785
65
10,5
Sinh
23136
Soạn: HS 23136 gửi 8785
66
10,6
Tiếng Anh
23137
Soạn: HS 23137 gửi 8785
67
10,7
Văn
23138
Soạn: HS 23138 gửi 8785
68
10,8
Không chuyên
23139
Soạn: HS 23139 gửi 8785
69
11
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ s 2


70
11,1
Toán
23140
Soạn: HS 23140 gửi 8785
71
11,2
23141
Soạn: HS 23141 gửi 8785
72
11,3
Hóa
23142
Soạn: HS 23142 gửi 8785
73
11,4
Tiếng Anh
23143
Soạn: HS 23143 gửi 8785
74
11,5
Văn
23144
Soạn: HS 23144 gửi 8785Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 TP. HCM năm học 2016-2017, các trường không chuyên

Với dữ liệu lịch sử điểm chuẩn nhiều năm chúng tôi thống kê, chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường, Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2016-2017 ... chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 của các trường THPT tại TP HCM và thứ tự điểm chuẩn mỗi trường
Để biết dự kiến của chúng tôi, bạn soạn tin theo hướng dẫn sau
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
An Lạc
Soạn: HS 18951 gửi 8785
2
An Nghĩa
Soạn: HS 18952 gửi 8785
3
An Nhơn Tây
Soạn: HS 18953 gửi 8785
4
Bà Điểm
Soạn: HS 18954 gửi 8785
5
Bình Chánh
Soạn: HS 18955 gửi 8785
6
Bình Hưng Hòa
Soạn: HS 18956 gửi 8785
7
Bình Khánh
Soạn: HS 18957 gửi 8785
8
Bình Phú
Soạn: HS 18958 gửi 8785
9
Bình Tân
Soạn: HS 18959 gửi 8785
10
Bùi Thị Xuân
Soạn: HS 18960 gửi 8785
11
Cần Thạnh
Soạn: HS 18961 gửi 8785
12
Củ Chi
Soạn: HS 18962 gửi 8785
13
Đa Phước
Soạn: HS 18963 gửi 8785
14
Đào Sơn Tây
Soạn: HS 18964 gửi 8785
15
Diên Hồng
Soạn: HS 18965 gửi 8785
16
Dương Văn Dương
Soạn: HS 18966 gửi 8785
17
Gia Định
Soạn: HS 18967 gửi 8785
18
Giồng Ông Tố
Soạn: HS 18968 gửi 8785
19
Gò Vấp
Soạn: HS 18969 gửi 8785
20
Hàn Thuyên
Soạn: HS 18970 gửi 8785
21
Hiệp Bình
Soạn: HS 18971 gửi 8785
22
Hoàng Hoa Thám
Soạn: HS 18972 gửi 8785
23
Hùng Vương
Soạn: HS 18973 gửi 8785
24
Lê Minh Xuân
Soạn: HS 18974 gửi 8785
25
Lê Quý Đôn
Soạn: HS 18975 gửi 8785
26
Lê Thánh Tôn
Soạn: HS 18976 gửi 8785
27
Lê Thị Hồng Gấm
Soạn: HS 18977 gửi 8785
28
Long Thới
Soạn: HS 18978 gửi 8785
29
Long Trường
Soạn: HS 18979 gửi 8785
30
Lương Thế Vinh
Soạn: HS 18980 gửi 8785
31
Lương Văn Can
Soạn: HS 18981 gửi 8785
32
Lý Thường Kiệt
Soạn: HS 18982 gửi 8785
33
Mạc Đĩnh Chi
Soạn: HS 18983 gửi 8785
34
Marie Curie
Soạn: HS 18984 gửi 8785
35
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn: HS 18985 gửi 8785
36
Nam Sài Gòn
Soạn: HS 18986 gửi 8785
37
Ngô Gia Tự
Soạn: HS 18987 gửi 8785
38
Ngô Quyền
Soạn: HS 18988 gửi 8785
39
Nguyễn An Ninh
Soạn: HS 18989 gửi 8785
40
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS 18990 gửi 8785
41
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS 18991 gửi 8785
42
Nguyễn Du
Soạn: HS 18992 gửi 8785
43
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 18993 gửi 8785
44
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 18994 gửi 8785
45
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS 18995 gửi 8785
46
Nguyễn Hữu Cầu
Soạn: HS 18996 gửi 8785
47
Nguyễn Hữu Huân
Soạn: HS 18997 gửi 8785
48
Nguyễn Hữu Thọ
Soạn: HS 18998 gửi 8785
49
Nguyễn Hữu Tiến
Soạn: HS 18999 gửi 8785
50
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 19000 gửi 8785
51
Nguyễn Tất Thành
Soạn: HS 19001 gửi 8785
52
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS 19002 gửi 8785
53
Nguyễn Thị Diệu
Soạn: HS 19003 gửi 8785
54
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn: HS 19004 gửi 8785
55
Nguyễn Thượng Hiền
Soạn: HS 19005 gửi 8785
56
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 19006 gửi 8785
57
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS 19007 gửi 8785
58
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS 19008 gửi 8785
59
Nguyễn Văn Linh
Soạn: HS 19009 gửi 8785
60
Nguyễn Văn Tăng
Soạn: HS 19010 gửi 8785
61
NK TDTT
Soạn: HS 19011 gửi 8785
62
NKTDTT Nguyễn Thị Định
Soạn: HS 19012 gửi 8785
63
Phạm Văn Sáng
Soạn: HS 19013 gửi 8785
64
Phan Đăng Lưu
Soạn: HS 19014 gửi 8785
65
Phú Hòa
Soạn: HS 19015 gửi 8785
66
Phú Nhuận
Soạn: HS 19016 gửi 8785
67
Phước Kiển
Soạn: HS 19017 gửi 8785
68
Phước Long
Soạn: HS 19018 gửi 8785
69
Quang Trung
Soạn: HS 19019 gửi 8785
70
Sương Nguyệt Anh
Soạn: HS 19020 gửi 8785
71
Tạ Quang Bửu
Soạn: HS 19021 gửi 8785
72
Tam Phú
Soạn: HS 19022 gửi 8785
73
Tân Bình
Soạn: HS 19023 gửi 8785
74
Tân Phong
Soạn: HS 19024 gửi 8785
75
Tân Thông Hội
Soạn: HS 19025 gửi 8785
76
Tân Túc
Soạn: HS 19026 gửi 8785
77
Tây Thạnh
Soạn: HS 19027 gửi 8785
78
Ten Lơ Man
Soạn: HS 19028 gửi 8785
79
TH thực hành ĐHSP
Soạn: HS 19029 gửi 8785
80
TH thực hành Sài Gòn
Soạn: HS 19030 gửi 8785
81
Thanh Đa
Soạn: HS 19031 gửi 8785
82
Thạnh Lộc
Soạn: HS 19032 gửi 8785
83
Thủ Đức
Soạn: HS 19033 gửi 8785
84
Thủ Thiêm
Soạn: HS 19034 gửi 8785
85
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS 19035 gửi 8785
86
Trần Hữu Trang
Soạn: HS 19036 gửi 8785
87
Trần Khai Nguyên
Soạn: HS 19037 gửi 8785
88
Trần Phú
Soạn: HS 19038 gửi 8785
89
Trần Quang Khải
Soạn: HS 19039 gửi 8785
90
Trần Văn Giàu
Soạn: HS 19040 gửi 8785
91
Trung Lập
Soạn: HS 19041 gửi 8785
92
Trung Phú
Soạn: HS 19042 gửi 8785
93
Trưng Vương
Soạn: HS 19043 gửi 8785
94
Trường Chinh
Soạn: HS 19044 gửi 8785
95
Vĩnh Lộc
Soạn: HS 19045 gửi 8785
96
Vĩnh Lộc B
Soạn: HS 19046 gửi 8785
97
Võ Thị Sáu
Soạn: HS 19047 gửi 8785
98
Võ Trường Toản
Soạn: HS 19048 gửi 8785
99
Võ Văn Kiệt
Soạn: HS 19049 gửi 8785

TP HCM, Xem điểm thi, Xem điểm chuẩn, HCM, xem điểm chuẩn vào 10, Tin tức, Tin tuyển  sinh, Tin giáo dục,
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top