Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Đã có điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang  năm học 2016-2017

Để xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 bạn soạn tin như sau

Soạn: HS daucach 53SBD gửi 8785
Trong đó:
53 là mã tỉnhTiền Giang
SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (53SBD viết liền)
daucach là khoảng trống
Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 
Soạn tin: HS 53110001 gửi 8785

Để xem thứ tự tổng điểm của bạn so với tổng thí sinh dự thi bạn soạn tin:

Soạn: HS daucach 153SBD gửi 8785
Trong đó:
153là mã tỉnh Tiền Giang (Quy ước lấy thứ tự)
SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (153SBD viết liền)
daucach là khoảng trống
Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 
Soạn tin: HS 1530001 gửi 8785

Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn Tiền Giang sớm nhất trên trang web này
Để biết dự kiến của chúng tôi về điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
Soạn HS 19442 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
Soạn HS 19443 gửi 8785
3
Cái Bè
Soạn HS 19444 gửi 8785
4
Chợ Gạo
Soạn HS 19445 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
Soạn HS 19446 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
Soạn HS 19447 gửi 8785
7
Gò Công
Soạn HS 19448 gửi 8785
8
Gò Công Đông
Soạn HS 19449 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS 19450 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
Soạn HS 19451 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
Soạn HS 19452 gửi 8785
12
Long Bình
Soạn HS 19453 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
Soạn HS 19454 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS 19455 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS 19456 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS 19457 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS 19458 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS 19459 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS 19460 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
Soạn HS 19461 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
Soạn HS 19462 gửi 8785
22
Phú Thạnh
Soạn HS 19463 gửi 8785
23
Phước Thạnh
Soạn HS 19464 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HS 19465 gửi 8785
25
Tân Hiệp
Soạn HS 19466 gửi 8785
26
Tân Phước
Soạn HS 19467 gửi 8785
27
Tân Thới
Soạn HS 19468 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
Soạn HS 19469 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
Soạn HS 19470 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
Soạn HS 19471 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
Soạn HS 19472 gửi 8785
32
Trương Định
Soạn HS 19473 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
Soạn HS 19474 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
Soạn HS 19475 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
Soạn HS 19476 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang

37
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS 19478 gửi 8785
38
Chuyên Toán
Soạn HS 19479 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS 19480 gửi 8785
40
Chuyên Địa
Soạn HS 19481 gửi 8785
41
Chuyên Lý
Soạn HS 19482 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
Soạn HS 19483 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
Soạn HS 19484 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
Soạn HS 19485 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
Soạn HS 19486 gửi 8785
Xem điểm thi, Tiền Giang, Tỉnh Tiền Giang, Tin tức, Tin tuyển sinh, Tin giáo dục
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top