Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường ĐH thành viên thuộc ĐHQGTPHCM năm2016: ĐH Bách khoa, ĐH KHTN, ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc tế, ĐH CNTT, ĐH Kinh tế Luật, Khoa Y.
Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi v2016, chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành, các trường ĐH thuộc ĐHQGTPHCM năm 2016 
Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 vào trường ĐHQGTPHCM bằng cách soạn tin:
Soạn HS dấu cách Mã ngành gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐHQGTPHCM như sau: 
1. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QSB
Ngành
Soạn tin
Kiến trúc
Soạn: HS 117QSB gửi 8785
Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin
Soạn: HS 106QSB gửi 8785
Nhóm ngành điện-điện tử
Soạn: HS 108QSB gửi 8785
Nhóm ngành cơ khíơ điện tử
Soạn: HS 109QSB gửi 8785
Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học
Soạn: HS 113QSB gửi 8785
Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí
Soạn: HS 120QSB gửi 8785
Nhóm ngành kỹ thuật giao thông
Soạn: HS 126QSB gửi 8785
Quản lý công nghiệp
Soạn: HS 123QSB gửi 8785
Nhóm ngành Xây dựng
Soạn: HS 115QSB gửi 8785
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Soạn: HS 127QSB gửi 8785
Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 301QSB gửi 8785
Nhóm ngành vật lý kỹ thuậtơ kỹ thuật
Soạn: HS 136QSB gửi 8785
Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 100QSB gửi 8785
Nhóm ngành dệt-may
Soạn: HS 112QSB gửi 8785
Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 114QSB gửi 8785
Nhóm ngành môi trường
Soạn: HS 125QSB gửi 8785
Kỹ thuật Vật liệu
Soạn: HS 129QSB gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Soạn: HS 131QSB gửi 8785
Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 214QSB gửi 8785
Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 601QSB gửi 8785
Kỹ sư Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến)
Soạn: HS 201QSB gửi 8785
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ
Soạn: HS 130QSB gửi 8785
Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 208QSB gửi 8785
Quản lý và Công nghệ Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 101QSB gửi 8785
Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 102QSB gửi 8785
Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình Chất lượng cao)
Soạn: HS 604QSB gửi 87852. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học KHTN – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QST

Ngành
Tổ hợp môn
Soạn tin
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
A00; B00
Soạn: HS 406QST gửi 8785
Công nghệ Sinh học
A00; B00
Soạn: HS 201QST gửi 8785
Địa chất
A00
Soạn: HS 202QST gửi 8785
Địa chất
B00
Soạn: HS 203QST gửi 8785
Hải dương học
A00
Soạn: HS 228QST gửi 8785
Hải dương học
B00
Soạn: HS 229QST gửi 8785
Hoá học
A00
Soạn: HS 112QST gửi 8785
Hoá học
B00
Soạn: HS 113QST gửi 8785
Khoa học Môi trường
A00; B00
Soạn: HS 301QST gửi 8785
Khoa học Vật liệu
A00
Soạn: HS 122QST gửi 8785
Khoa học Vật liệu
B00
Soạn: HS 123QST gửi 8785
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A00; A01
Soạn: HS 207QST gửi 8785
Kỹ thuật hạt nhân
A00
Soạn: HS 402QST gửi 8785
Nhóm ngành Công nghệ thông tin
A00; A01
Soạn: HS 204QST gửi 8785
Sinh học
B00
Soạn: HS 100QST gửi 8785
Toán học
A00; A01
Soạn: HS 101QST gửi 8785
Vật lý học
A00; A01
Soạn: HS 102QST gửi 8785
Liên thông ĐH Công nghệ thông tin
A00; A01
Soạn: HS 205QST gửi 8785
Cao đẳng Công nghệ thông tin
A00; A01
Soạn: HS 206QST gửi 8785

3. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học KHXH và NV – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QSX
Ngành
Tổ hợp môn
Soạn tin
Văn học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 321QSX gửi 8785
Ngôn ngữ học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 318QSX gửi 8785
Văn học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 322QSX gửi 8785
Ngôn ngữ học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 319QSX gửi 8785
Văn học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 323QSX gửi 8785
Ngôn ngữ học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 320QSX gửi 8785
Lịch sử
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 315QSX gửi 8785
Lịch sử
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 316QSX gửi 8785
Văn hóa học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 324QSX gửi 8785
Công tác xã hội
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 101QSX gửi 8785
Lưu trữ học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 312QSX gửi 8785
Xã hội học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 301QSX gửi 8785
Thông tin học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 201QSX gửi 8785
Đông phương học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 219QSX gửi 8785
Giáo dục học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 102QSX gửi 8785
Quy hoạch vùng và đô thị
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 113QSX gửi 8785
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 110QSX gửi 8785
Nhật Bản học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 222QSX gửi 8785
Hàn Quốc học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 225QSX gửi 8785
Tâm lý học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 401QSX gửi 8785
Báo chí
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 103QSX gửi 8785
Nhân học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 309QSX gửi 8785
Triết học
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 302QSX gửi 8785
Quan hệ Quốc tế
Văn, Sử, T.Anh
Soạn: HS 213QSX gửi 8785
Địa lý học
Văn, Sử, ĐịA
Soạn: HS 501QSX gửi 8785
Công tác xã hội
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 104QSX gửi 8785
Lưu trữ học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 313QSX gửi 8785
Văn hóa học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 325QSX gửi 8785
Xã hội học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 303QSX gửi 8785
Thông tin học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 202QSX gửi 8785
Giáo dục học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 105QSX gửi 8785
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 111QSX gửi 8785
Tâm lý học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 402QSX gửi 8785
Báo chí
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 106QSX gửi 8785
Nhân học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 310QSX gửi 8785
Triết học
Văn, Sử, Địa
Soạn: HS 304QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Pháp
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 208QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Nga
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 206QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Anh
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 203QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Trung Quốc
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 210QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Đức
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 212QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 214QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Italia
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 217QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Nga
Văn, Toán, T.Nga
Soạn: HS 207QSX gửi 8785
Nhật Bản học
Văn, Toán, T.NHẬT
Soạn: HS 223QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Pháp
Văn, Toán, T.Pháp
Soạn: HS 209QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Văn, Toán, T.PHÁP
Soạn: HS 215QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Italia
Văn, Toán, T.PHÁP
Soạn: HS 218QSX gửi 8785
Ngôn ngữ Trung Quốc
Văn, Toán, T.Trung
Soạn: HS 211QSX gửi 8785
Văn hóa học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 326QSX gửi 8785
Công tác xã hội
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 107QSX gửi 8785
Lưu trữ học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 314QSX gửi 8785
Địa lý học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 502QSX gửi 8785
Xã hội học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 305QSX gửi 8785
Thông tin học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 204QSX gửi 8785
Đông phương học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 220QSX gửi 8785
Giáo dục học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 108QSX gửi 8785
Quy hoạch vùng và đô thị
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 114QSX gửi 8785
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 112QSX gửi 8785
Nhật Bản học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 224QSX gửi 8785
Hàn Quốc học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 226QSX gửi 8785
Tâm lý học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 403QSX gửi 8785
Báo chí
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 109QSX gửi 8785
Lịch sử
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 317QSX gửi 8785
Nhân học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 311QSX gửi 8785
Triết học
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 306QSX gửi 8785
Quan hệ Quốc tế
Văn, Toán, T.Anh
Soạn: HS 216QSX gửi 8785
Đông phương học
Văn, Toán, T.Trung
Soạn: HS 221QSX gửi 8785
Địa lý học
Văn, ĐịA, T.Anh
Soạn: HS 503QSX gửi 8785
Tâm lý học
Toán, Hóa, Sinh
Soạn: HS 404QSX gửi 8785
Xã hội học
Toán, Lý, Hóa
Soạn: HS 307QSX gửi 8785
Quy hoạch vùng và đô thị
Toán, Lý, Hóa
Soạn: HS 115QSX gửi 8785
Thông tin học
Toán, Lý, T.Anh
Soạn: HS 205QSX gửi 8785
Quy hoạch vùng và đô thị
Toán, Lý, T.Anh
Soạn: HS 116QSX gửi 8785
Triết học
Toán, Lý, T.Anh
Soạn: HS 308QSX gửi 8785
Địa lý học
Toán, Lý, T.Anh
Soạn: HS 504QSX gửi 87854. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Quốc tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QSQ
Ngành
Soạn tin
Công nghệ Sinh học
Soạn: HS 201QSQ gửi 8785
Công nghệ thông tin
Soạn: HS 202QSQ gửi 8785
Công nghệ thực phẩm
Soạn: HS 101QSQ gửi 8785
Hoá sinh
Soạn: HS 103QSQ gửi 8785
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Soạn: HS 204QSQ gửi 8785
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá
Soạn: HS 207QSQ gửi 8785
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Soạn: HS 602QSQ gửi 8785
Kỹ Thuật Xây dựng
Soạn: HS 205QSQ gửi 8785
Kỹ thuật Y sinh
Soạn: HS 206QSQ gửi 8785
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Soạn: HS 605QSQ gửi 8785
Quản lý nguồn lợi thủy sản
Soạn: HS 305QSQ gửi 8785
Quản trị Kinh doanh
Soạn: HS 102QSQ gửi 8785
Tài chính Ngân hàng
Soạn: HS 203QSQ gửi 8785
Toán ứng dụng
Soạn: HS 104QSQ gửi 8785

5. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Công nghệ thông tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QSC
Ngành
Soạn tin
Khoa học máy tính
Soạn: HS 101QSC gửi 8785
Truyền thông và mạng máy tính
Soạn: HS 102QSC gửi 8785
Kỹ thuật phần mềm
Soạn: HS 103QSC gửi 8785
Kỹ thuật phần mềm - chất lượng cao
Soạn: HS 104QSC gửi 8785
Hệ thống thông tin
Soạn: HS 105QSC gửi 8785
Thương mại điện tử (ngành Hệ thống thông tin)
Soạn: HS 106QSC gửi 8785
Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến
Soạn: HS 107QSC gửi 8785
Hệ thống thông tin - chất lượng cao
Soạn: HS 108QSC gửi 8785
Công nghệ thông tin
Soạn: HS 201QSC gửi 8785
An toàn thông tin
Soạn: HS 299QSC gửi 8785
Kỹ thuật máy tính
Soạn: HS 214QSC gửi 8785
Kỹ thuật máy tính - chất lượng cao
Soạn: HS 215QSC gửi 87856. Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại Học Kinh tế, Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QSK
Ngành
Soạn tin
  Kinh tế học
Soạn: HS 401QSK gửi 8785
  Kinh tế đối ngoại
Soạn: HS 402QSK gửi 8785
  Kinh tế đối ngoại CLC
Soạn: HS 403QSK gửi 8785
  Kinh tế và quản lý công
Soạn: HS 404QSK gửi 8785
  Tài chính - Ngân hàng
Soạn: HS 405QSK gửi 8785
  Tài chính - Ngân hàng CLC
Soạn: HS 406QSK gửi 8785
  Kế toán
Soạn: HS 407QSK gửi 8785
  Hệ thống thông tin quản lý
Soạn: HS 408QSK gửi 8785
  Quản trị kinh doanh
Soạn: HS 409QSK gửi 8785
  Quản trị kinh doanh CLC
Soạn: HS 410QSK gửi 8785
  Kinh doanh quốc tế
Soạn: HS 411QSK gửi 8785
  Kinh doanh quốc tế CLC
Soạn: HS 412QSK gửi 8785
  Kiểm toán
Soạn: HS 413QSK gửi 8785
  Kiểm toán CLC
Soạn: HS 414QSK gửi 8785
  Marketing
Soạn: HS 415QSK gửi 8785
  Thương mại điện tử
Soạn: HS 416QSK gửi 8785
  Luật kinh doanh
Soạn: HS 501QSK gửi 8785
  Luật thương mại quốc tế
Soạn: HS 502QSK gửi 8785
  Luật thương mại quốc tế CLC
Soạn: HS 503QSK gửi 8785
  Luật dân sự
Soạn: HS 504QSK gửi 8785
  Luật Tài chính - Ngân hàng
Soạn: HS 505QSK gửi 87857. Điểm chuẩn dự kiến vào Khoa Y – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QSY
Ngành
Tổ hợp môn
Soạn tin
Y đa khoa
B
Soạn: HS 101QSYgửi 8785Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top