Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào Học viện Bưu chính viễn thông cả hai cơ sở BVS và BVH năm  2016
Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi 2016, chúng tôi phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc Học viện Bưu chính viễn thông năm 2016
Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 vào Học viện Bưu chính viễn thông bằng cách soạn tin:
Soạn HS dấu cách Mã ngành gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào Học viện Bưu chính viễn thông như sau: 
Cơ sở 1 - BVH
Ngành
Soạn tin
Kỹ thuật điện tử truyền thông 
Soạn: HS 207BVH gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử
Soạn: HS 301BVH gửi 8785
Công nghệ thông tin
Soạn: HS 201BVH gửi 8785
An toàn thông tin
Soạn: HS 299BVH gửi 8785
Công nghệ đa phương tiện
Soạn: HS 203BVH gửi 8785
Truyền thông đa phương tiện
Soạn: HS 104BVH gửi 8785
Quản trị kinh doanh
Soạn: HS 101BVH gửi 8785
Marketting
Soạn: HS 115BVH gửi 8785
Kế toán
Soạn: HS 302BVH gửi 8785

Cơ sở 2- BVS
Kỹ thuật điện tử truyền thông 
Soạn: HS 207BVS gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử
Soạn: HS 301BVS gửi 8785
Công nghệ thông tin
Soạn: HS 201BVS gửi 8785
An toàn thông tin
Soạn: HS 299BVS gửi 8785
Công nghệ đa phương tiện
Soạn: HS 203BVS gửi 8785
Quản trị kinh doanh
Soạn: HS 101BVS gửi 8785
Marketting
Soạn: HS 115BVS gửi 8785
Kế toán
Soạn: HS 302BVS gửi 8785


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top