Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Căn cứ vào Lịch sử điểm chuẩn hàng năm, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi thi năm 2016, chúng tôi phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc khối công an, an ninh năm 2016 .

Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 như sau

Soạn HS dấu cách Mã ngành gửi 8785

1, Dự kiến điểm chuẩn vào ĐH An ninh Nhân dân năm 2016

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH An ninh Nhân dân như sau: 

STT
Tên ngành
Soạn tin
1
Điều tra trinh sát (Nam - A)
Soạn: HS 6101ANS gửi 8785
2
Điều tra trinh sát (Nam - A1)
Soạn: HS 6102ANS gửi 8785
3
Điều tra trinh sát (Nam - C)
Soạn: HS 6103ANS gửi 8785
4
Điều tra trinh sát (Nam - D1)
Soạn: HS 6104ANS gửi 8785
5
Điều tra trinh sát (Nữ - A)
Soạn: HS 6105ANS gửi 8785
6
Điều tra trinh sát (Nữ - A1)
Soạn: HS 6106ANS gửi 8785
7
Điều tra trinh sát (Nữ - C)
Soạn: HS 6107ANS gửi 8785
8
Điều tra trinh sát (Nữ - D1)
Soạn: HS 6108ANS gửi 8785

2. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào HV An ninh Nhân dân năm  2016
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào HV An ninh Nhân dân như sau: 

STT
Tên ngành
Soạn tin
1
Điều tra trinh sát (Nam - A)
Soạn: HS 6102ANH gửi 8785
2
Điều tra trinh sát (Nam - A1)
Soạn: HS 6103ANH gửi 8785
3
Điều tra trinh sát (Nam - C)
Soạn: HS 6104ANH gửi 8785
4
Điều tra trinh sát (Nam - D1)
Soạn: HS 6105ANH gửi 8785
5
Điều tra trinh sát (Nữ - A)
Soạn: HS 6106ANH gửi 8785
6
Điều tra trinh sát (Nữ - A1)
Soạn: HS 6107ANH gửi 8785
7
Điều tra trinh sát (Nữ - C)
Soạn: HS 6108ANH gửi 8785
8
Điều tra trinh sát (Nữ - D1)
Soạn: HS 6109ANH gửi 8785
9
Công nghệ thông tin (Nam - A)
Soạn: HS 6110ANH gửi 8785
10
Công nghệ thông tin (Nam - A1)
Soạn: HS 6111ANH gửi 8785
11
Công nghệ thông tin (Nữ - A)
Soạn: HS 6112ANH gửi 8785
12
Công nghệ thông tin (Nữ - A1)
Soạn: HS 6113ANH gửi 8785
13
An toàn thông tin (Nam - A)
Soạn: HS 6114ANH gửi 8785
14
An toàn thông tin (Nam - A1)
Soạn: HS 6115ANH gửi 8785
15
An toàn thông tin (Nữ - A)
Soạn: HS 6116ANH gửi 8785
16
An toàn thông tin (Nữ - A1)
Soạn: HS 6117ANH gửi 8785
17
Luật (Nam - A)
Soạn: HS 6118ANH gửi 8785
18
Luật (Nam - C)
Soạn: HS 6119ANH gửi 8785
19
Luật (Nam - D1)
Soạn: HS 6120ANH gửi 8785
20
Luật (Nữ - A)
Soạn: HS 6121ANH gửi 8785
21
Luật (Nữ - C)
Soạn: HS 6122ANH gửi 8785
22
Luật (Nữ - D1)
Soạn: HS 6123ANH gửi 8785
23
Ngôn ngữ Anh (Nam - D1)
Soạn: HS 6209ANH gửi 8785
24
Ngôn ngữ Anh (Nữ - D1)
Soạn: HS 6210ANH gửi 8785
25
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)
Soạn: HS 6211ANH gửi 8785
26
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)
Soạn: HS 6212ANH gửi 8785

3. Dự kiến điểm chuẩn vào HV Cảnh sát Nhân dân năm 2016

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào HV Cảnh sát Nhân dân như sau:
 

STT
Tên ngành
Soạn tin tra cứu dkDC2016
1
Điều tra trinh sát (Nam - A)
Soạn: HS 6101CSH gửi 8785
2
Điều tra trinh sát (Nam - A1)
Soạn: HS 6102CSH gửi 8785
3
Điều tra trinh sát (Nam - C)
Soạn: HS 6103CSH gửi 8785
4
Điều tra trinh sát (Nam - D1)
Soạn: HS 6104CSH gửi 8785
5
Điều tra trinh sát (Nữ - A)
Soạn: HS 6105CSH gửi 8785
6
Điều tra trinh sát (Nữ - A1)
Soạn: HS 6106CSH gửi 8785
7
Điều tra trinh sát (Nữ - C)
Soạn: HS 6107CSH gửi 8785
8
Điều tra trinh sát (Nữ - D1)
Soạn: HS 6108CSH gửi 8785
9
Luật (Nam - Bắc - A)
Soạn: HS 6109CSH gửi 8785
10
Luật (Nam - Bắc - C)
Soạn: HS 6110CSH gửi 8785
11
Luật (Nam - Bắc - D1)
Soạn: HS 6111CSH gửi 8785
12
Luật (Nữ - Bắc - A)
Soạn: HS 6112CSH gửi 8785
13
Luật (Nữ - Bắc - C)
Soạn: HS 6113CSH gửi 8785
14
Luật (Nữ - Bắc - D1)
Soạn: HS 6114CSH gửi 8785
15
Luật (Nam - phía Nam - A)
Soạn: HS 6115CSH gửi 8785
16
Luật (Nam - phía Nam - C)
Soạn: HS 6116CSH gửi 8785
17
Luật (Nam - phía Nam - D1)
Soạn: HS 6117CSH gửi 8785
18
Luật (Nữ - phía Nam - A)
Soạn: HS 6118CSH gửi 8785
19
Luật (Nữ - phía Nam - C)
Soạn: HS 6119CSH gửi 8785
20
Ngôn ngữ Anh (Nam - Bắc)
Soạn: HS 6201CSH gửi 8785
21
Ngôn ngữ Anh (Nữ - Bắc)
Soạn: HS 6202CSH gửi 8785
22
Ngôn ngữ Anh (Nam - Phía Nam)
Soạn: HS 6203CSH gửi 8785
23
Ngôn ngữ Anh (Nữ - Phía Nam)
Soạn: HS 6204CSH gửi 8785
24
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)
Soạn: HS 6205CSH gửi 8785
25
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)
Soạn: HS 6206CSH gửi 8785

4. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Cảnh sát Nhân dân năm 2016
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Cảnh sát Nhân dân như sau: 

STT
Tên ngành
Soạn tin tra cứu dkDC2016
1
Điều tra trinh sát (Nam - A)
Soạn: HS 6101CSS gửi 8785
2
Điều tra trinh sát (Nam - A1)
Soạn: HS 6102CSS gửi 8785
3
Điều tra trinh sát (Nam - C)
Soạn: HS 6103CSS gửi 8785
4
Điều tra trinh sát (Nam - D1)
Soạn: HS 6104CSS gửi 8785
5
Điều tra trinh sát (Nữ - A)
Soạn: HS 6105CSS gửi 8785
6
Điều tra trinh sát (Nữ - A1)
Soạn: HS 6106CSS gửi 8785
7
Điều tra trinh sát (Nữ - C)
Soạn: HS 6107CSS gửi 8785
8
Điều tra trinh sát (Nữ - D1)
Soạn: HS 6108CSS gửi 8785

5. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Phòng cháy chữa cháy cơ sở 1: phía Bắc (PCH) và cơ sở 2: phía Nam (PCS) năm 2016

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Phòng cháy chữa cháy như sau: 

STT
Tên ngành
Soạn tin tra cứu dkDC2016
1
Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nam)
Soạn: HS 6101PCH gửi 8785
2
Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nữ)
Soạn: HS 6102PCH gửi 8785
3
Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nam)
Soạn: HS 6103PCS gửi 8785
4
Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nữ)
Soạn: HS 6104PCS gửi 8785

6.  Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND phía Bắc (HCB) và phía Nam (HCN) năm 2016


Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND như sau:
 

STT
Tên ngành
Soạn tin tra cứu dkDC2016
1
Công nghệ thông tin (Nam)
Soạn: HS 6201HCB gửi 8785
2
Công nghệ thông tin (Nữ)
Soạn: HS 6202HCB gửi 8785
3
Công nghệ thông tin (Nam)
Soạn: HS 6203HCB gửi 8785
4
Công nghệ thông tin (Nữ)
Soạn: HS 6204HCB gửi 8785
5
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam)
Soạn: HS 6205HCB gửi 8785
6
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ)
Soạn: HS 6206HCB gửi 8785
7
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam)
Soạn: HS 6207HCB gửi 8785
8
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ)
Soạn: HS 6208HCB gửi 8785
9
Công nghệ thông tin (Nam)
Soạn: HS 6209HCN gửi 8785
10
Công nghệ thông tin (Nữ)
Soạn: HS 6210HCN gửi 8785
11
Công nghệ thông tin (Nam)
Soạn: HS 6211HCN gửi 8785
12
Công nghệ thông tin (Nữ)
Soạn: HS 6212HCN gửi 8785
13
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam)
Soạn: HS 6213HCN gửi 8785
14
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ)
Soạn: HS 6214HCN gửi 8785
15
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam)
Soạn: HS 6215HCN gửi 8785
16
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ)
Soạn: HS 6216HCN gửi 8785

 7.Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào HV Chính trị CAND năm 2016
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào HV Chính trị CAND như sau: 

STT
Tên ngành
Soạn tin
1
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - C - Bắc)
Soạn: HS 6201HCA gửi 8785
2
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - D1 - Bắc)
Soạn: HS 6202HCA gửi 8785
3
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - C - Bắc)
Soạn: HS 6203HCA gửi 8785
4
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - D1 - Bắc)
Soạn: HS 6204HCA gửi 8785
5
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - C - Phía Nam)
Soạn: HS 6205HCA gửi 8785
6
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - D1 - Phía Nam)
Soạn: HS 6206HCA gửi 8785
7
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - C - Phía Nam)
Soạn: HS 6207HCA gửi 8785
8
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - D1 - Phía Nam)
Soạn: HS 6208HCA gửi 8785
Các trường công an, ĐH An Ninh Nhân Dân, Dự kiến, dự kiến điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học, dự kiến điểm chuẩn, HV Bưu chính VT, tra cứu điểm chuẩn ĐH, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top