Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Bắc Giang 3 năm liền từ 2014 - 2016
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 là một trong những kênh đánh giá chất lượng nhà trường theo chỉ số đầu vào và cũng là kênh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10

Hàng năm, Soidiemchontruong tổng hợp, lưu trữ và xếp thứ các trường THPT trên cả nước theo đơn vị tỉnh để các bạn tham khảo.

Để xem Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 3 năm liền từ 2012 - 2016 bạn soạn tin như sau

Tên trường
Soạn tin
Bố Hạ
Soạn HS 24668 gửi 8785
Cẩm Lý
Soạn HS 24669 gửi 8785
Hiệp Hoà 1
Soạn HS 24670 gửi 8785
Hiệp Hoà 2
Soạn HS 24671 gửi 8785
Hiệp Hoà 3
Soạn HS 24672 gửi 8785
Hiệp Hòa 4
Soạn HS 24673 gửi 8785
Lạng Giang 1
Soạn HS 24674 gửi 8785
Lạng Giang 2
Soạn HS 24675 gửi 8785
Lạng Giang 3
Soạn HS 24676 gửi 8785
Lục Nam
Soạn HS 24677 gửi 8785
Lục Ngạn 1
Soạn HS 24678 gửi 8785
Lục Ngạn 2
Soạn HS 24679 gửi 8785
Lục ngạn 3
Soạn HS 24680 gửi 8785
Lục Ngạn 4
Soạn HS 24681 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HS 24682 gửi 8785
Mỏ Trạng
Soạn HS 24683 gửi 8785
Ngô Sỹ Liên
Soạn HS 24684 gửi 8785
Nhã Nam
Soạn HS 24685 gửi 8785
Phương Sơn
Soạn HS 24686 gửi 8785
Sơn Động 1
Soạn HS 24687 gửi 8785
Sơn Động 2
Soạn HS 24688 gửi 8785
Sơn Động 3
Soạn HS 24689 gửi 8785
Tân Yên 1
Soạn HS 24690 gửi 8785
Tân Yên 2
Soạn HS 24691 gửi 8785
Thái Thuận
Soạn HS 24692 gửi 8785
Tứ Sơn
Soạn HS 24693 gửi 8785
Việt Yên 1
Soạn HS 24694 gửi 8785
Việt Yên 2
Soạn HS 24695 gửi 8785
Yên Dũng 1
Soạn HS 24696 gửi 8785
Yên Dũng 2
Soạn HS 24697 gửi 8785
Yên Dũng 3
Soạn HS 24698 gửi 8785
Yên Thế
Soạn HS 24699 gửi 8785
Giáp Hải
Soạn HS 24700 gửi 8785

Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Xếp thứ, Xếp hạng

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top