Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định 5 năm liền từ 2012 - 2016
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 là một trong những kênh đánh giá chất lượng nhà trường theo chỉ số đầu vào và cũng là kênh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10

Hàng năm, Soidiemchontruong tổng hợp, lưu trữ và xếp thứ các trường THPT trên cả nước theo đơn vị tỉnh để các bạn tham khảo.

Để xemThứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định 5 năm liền từ 2012 - 2016 bạn soạn tin như sau

Tên trường
Soạn tin
An Lương
Soạn HS 24595  gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HS 24596  gửi 8785
Hoài Ân
Soạn HS 24597  gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HS 24598  gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn HS 24599  gửi 8785
Mỹ Thọ
Soạn HS 24600  gửi 8785
Ngô Lê Tân
Soạn HS 24601  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HS 24602  gửi 8785
Nguyễn Diêu
Soạn HS 24603  gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HS 24604  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HS 24605  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HS 24606  gửi 8785
Nguyễn Trân
Soạn HS 24607  gửi 8785
Quang Trung
Soạn HS 24608  gửi 8785
Quốc học Quy Nhơn
Soạn HS 24609  gửi 8785
Số 1 An Nhơn
Soạn HS 24610  gửi 8785
Số 1 Phù Cát
Soạn HS 24611  gửi 8785
Số 1 Phù Mỹ
Soạn HS 24612  gửi 8785
Số 1 Tuy Phước
Soạn HS 24613  gửi 8785
Số 2 An Nhơn
Soạn HS 24614  gửi 8785
Số 2 Phù Cát
Soạn HS 24615  gửi 8785
Số 2 Phù Mỹ
Soạn HS 24616  gửi 8785
Số 2 Tuy Phước
Soạn HS 24617  gửi 8785
Số 3 An Nhơn
Soạn HS 24618  gửi 8785
Số 3 Phù Cát
Soạn HS 24619  gửi 8785
Số 3 Tuy Phước
Soạn HS 24620  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ
Soạn HS 24621  gửi 8785
Tây Sơn
Soạn HS 24622  gửi 8785
Trần Quang Diệu
Soạn HS 24623  gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HS 24624  gửi 8785
Võ Giữ
Soạn HS 24625  gửi 8785
Võ Lai
Soạn HS 24626  gửi 8785
Thứ tự điểm chuẩn,  xếp hạng, Xếp thứ,

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top