Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 3 năm liền (Từ 2014-2016)
Dưới đây là thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 3 năm liền.
Dữ liệu lịch sử điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền được dùng để tham khảo khi chọn trường để thi vào lớp 10 THPT tại Bắc Giang và cũng là một trong những kênh để bạn có thể dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017.

Để xem lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang trong 5 năm liền, bạn soạn tin như sau
Tên trường
Soạn tin
Bố Hạ
Soạn HS 24635 gửi 8785
Cẩm Lý
Soạn HS 24636 gửi 8785
Hiệp Hoà 1
Soạn HS 24637 gửi 8785
Hiệp Hoà 2
Soạn HS 24638 gửi 8785
Hiệp Hoà 3
Soạn HS 24639 gửi 8785
Hiệp Hòa 4
Soạn HS 24640 gửi 8785
Lạng Giang 1
Soạn HS 24641 gửi 8785
Lạng Giang 2
Soạn HS 24642 gửi 8785
Lạng Giang 3
Soạn HS 24643 gửi 8785
Lục Nam
Soạn HS 24644 gửi 8785
Lục Ngạn 1
Soạn HS 24645 gửi 8785
Lục Ngạn 2
Soạn HS 24646 gửi 8785
Lục ngạn 3
Soạn HS 24647 gửi 8785
Lục Ngạn 4
Soạn HS 24648 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HS 24649 gửi 8785
Mỏ Trạng
Soạn HS 24650 gửi 8785
Ngô Sỹ Liên
Soạn HS 24651 gửi 8785
Nhã Nam
Soạn HS 24652 gửi 8785
Phương Sơn
Soạn HS 24653 gửi 8785
Sơn Động 1
Soạn HS 24654 gửi 8785
Sơn Động 2
Soạn HS 24655 gửi 8785
Sơn Động 3
Soạn HS 24656 gửi 8785
Tân Yên 1
Soạn HS 24657 gửi 8785
Tân Yên 2
Soạn HS 24658 gửi 8785
Thái Thuận
Soạn HS 24659 gửi 8785
Tứ Sơn
Soạn HS 24660 gửi 8785
Việt Yên 1
Soạn HS 24661 gửi 8785
Việt Yên 2
Soạn HS 24662 gửi 8785
Yên Dũng 1
Soạn HS 24663 gửi 8785
Yên Dũng 2
Soạn HS 24664 gửi 8785
Yên Dũng 3
Soạn HS 24665 gửi 8785
Yên Thế
Soạn HS 24666 gửi 8785
Giáp Hải
Soạn HS 24667 gửi 8785


Lịch sử điểm chuẩn, Lịch sử điểm chuẩn vào 10, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, Bắc Giang, Tỉnh  Bắc Giang,
Dự kiến 2017
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top