Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14
- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT(SKKN Sinh học THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT (NCKHSPUD Sinh học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Sinh học THPT, Nghiên cứu tự học Sinh học , Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học) hoặc tham khảo dạy và học tốt Sinh học . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
 ( Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ... )
Danh mục, Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 12, Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT, Kho Sáng kiến kinh nghiệm THPT, NCKHSPUD Sinh học, sinh học, SKKN SInh học, 

STTTên SKKN Sinh học THPTTải về
1SKKN Sinh học 10 THPT [HOT]:Sử dụng Grap trong dạy học sinh học 10
2SKKN Sinh học 12 THPT [HOT]:Phương pháp giải một số dạng bài tập di truyền có sự tham gia của nhiều cặp tính trạng  trong sinh học 12.
3SKKN Sinh học THPT [HOT]: Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền thông qua việc sử dụng sơ đồ hóa
4SKKN Sinh học 12 THPT [HOT]:Khai thác, sử dụng hiệu quả kênh hình sách giáo khoa để dạy chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học lớp 12 nâng cao
5SKKN Sinh học 11 THPT [HOT]: Tích hợp lồng ghép kiến thức về ma túy trong giảng dạy sinh học lớp 11 nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện

Tải về để xem tiếp
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top