Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên TP Hồ chí minh 5 năm liền, đến 2016
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 là một trong những kênh đánh giá chất lượng nhà trường theo chỉ số đầu vào và cũng là kênh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10.

Hàng năm, Soidiemchontruong tổng hợp, lưu trữ và xếp thứ các trường THPT trên cả nước theo đơn vị tỉnh để các bạn tham khảo.

Để xemThứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên TP Hồ Chí Minh 5  năm liền từ 2014 - 2016 bạn soạn tin như sau
Môn chuyên - Trường THPT
Soạn tin
Toán - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28183 gửi 8785
Toán - Chuyên Trần Đại nghĩa
Soạn HS 28184 gửi 8785
Toán - Củ Chi
Soạn HS 28185 gửi 8785
Toán - Gia Định
Soạn HS 28186 gửi 8785
Toán - Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS 28187 gửi 8785
Toán - Nguyễn Hữu Cầu
Soạn HS 28188 gửi 8785
Toán - Nguyễn Hữu Huân
Soạn HS 28189 gửi 8785
Toán - Nguyễn Thượng Hiền
Soạn HS 28190 gửi 8785
Toán - Trung Phú
Soạn HS 28191 gửi 8785
Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28192 gửi 8785
Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28193 gửi 8785
Lý - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28194 gửi 8785
Lý - Chuyên Trần Đại nghĩa
Soạn HS 28195 gửi 8785
Lý - Củ Chi
Soạn HS 28196 gửi 8785
Lý - Gia Định
Soạn HS 28197 gửi 8785
Lý - Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS 28198 gửi 8785
Lý - Nguyễn Hữu Cầu
Soạn HS 28199 gửi 8785
Lý - Nguyễn Hữu Huân
Soạn HS 28200 gửi 8785
Lý - Nguyễn Thượng Hiền
Soạn HS 28201 gửi 8785
Lý - Trung Phú
Soạn HS 28202 gửi 8785
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28203 gửi 8785
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28204 gửi 8785
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28205 gửi 8785
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28206 gửi 8785
Hóa - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28207 gửi 8785
Hóa - Chuyên Trần Đại nghĩa
Soạn HS 28208 gửi 8785
Hóa - Củ Chi
Soạn HS 28209 gửi 8785
Hóa - Gia Định
Soạn HS 28210 gửi 8785
Hóa - Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS 28211 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Hữu Cầu
Soạn HS 28212 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Hữu Huân
Soạn HS 28213 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Thượng Hiền
Soạn HS 28214 gửi 8785
Hóa - Trung Phú
Soạn HS 28215 gửi 8785
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28216 gửi 8785
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28217 gửi 8785
Sinh - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28218 gửi 8785
Sinh - Chuyên Trần Đại nghĩa
Soạn HS 28219 gửi 8785
Sinh - Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS 28220 gửi 8785
Sinh - Nguyễn Thượng Hiền
Soạn HS 28221 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28222 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28223 gửi 8785
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28224 gửi 8785
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28225 gửi 8785
Tiếng Anh - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28226 gửi 8785
Tiếng Anh - Chuyên Trần Đại nghĩa
Soạn HS 28227 gửi 8785
Tiếng Anh - Củ Chi
Soạn HS 28228 gửi 8785
Tiếng Anh - Gia Định
Soạn HS 28229 gửi 8785
Tiếng Anh - Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS 28230 gửi 8785
Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Cầu
Soạn HS 28231 gửi 8785
Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Huân
Soạn HS 28232 gửi 8785
Tiếng Anh - Nguyễn Thượng Hiền
Soạn HS 28233 gửi 8785
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28234 gửi 8785
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28235 gửi 8785
Tiếng Anh - Trung Phú
Soạn HS 28236 gửi 8785
Tiếng Nhật - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28237 gửi 8785
Tiếng Trung - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28238 gửi 8785
Tin - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28239 gửi 8785
Tin - Gia Định
Soạn HS 28240 gửi 8785
Tin (thi Tin) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28241 gửi 8785
Tin (thi Tin) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28242 gửi 8785
Tin (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28243 gửi 8785
Tin (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28244 gửi 8785
Văn - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28245 gửi 8785
Văn - Chuyên Trần Đại nghĩa
Soạn HS 28246 gửi 8785
Văn - Gia Định
Soạn HS 28247 gửi 8785
Văn - Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS 28248 gửi 8785
Văn - Nguyễn Hữu Huân
Soạn HS 28249 gửi 8785
Văn - Nguyễn Thượng Hiền
Soạn HS 28250 gửi 8785
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28251 gửi 8785
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
Soạn HS 28252 gửi 8785
Không chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong
Soạn HS 28253 gửi 8785
Không chuyên - Chuyên Trần Đại nghĩa
Soạn HS 28254 gửi 8785
Không chuyên - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
Soạn HS 28255 gửi 8785Thứ tự, Xếp hạng, HCM, Hồ chí minh,  điểm chuẩn chuyên
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top