Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tổng hợp Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Đồng tháp 5  năm liền đến năm 2016
Chỉ tiêu vào lớp 10 là một trong những kênh đánh giá chất lượng nhà trường theo chỉ số đầu vào và cũng là kênh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10


Để xem chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Đồng tháp 5 năm đến  2016 bạn soạn tin như sau
Tên trường THPT
Soạn tin
Bình Thạnh Trung
Soạn: HS 27918 gửi 8785
Cao Lãnh 1
Soạn: HS 27919 gửi 8785
Cao Lãnh 2
Soạn: HS 27920 gửi 8785
Châu Thành 1
Soạn: HS 27921 gửi 8785
Châu Thành 2
Soạn: HS 27922 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS 27923 gửi 8785
Đỗ Công Tường
Soạn: HS 27924 gửi 8785
Đốc Bình Kiều
Soạn: HS 27925 gửi 8785
Giồng Thị Đam
Soạn: HS 27926 gửi 8785
Hòa Bình
Soạn: HS 27927 gửi 8785
Hồng Ngự 1
Soạn: HS 27928 gửi 8785
Hồng Ngự 2
Soạn: HS 27929 gửi 8785
Hồng Ngự 3
Soạn: HS 27930 gửi 8785
Kiến Văn
Soạn: HS 27931 gửi 8785
Lai Vung 1
Soạn: HS 27932 gửi 8785
Lai Vung 2
Soạn: HS 27933 gửi 8785
Lai Vung 3
Soạn: HS 27934 gửi 8785
Lấp Vò 1
Soạn: HS 27935 gửi 8785
Lấp Vò 2
Soạn: HS 27936 gửi 8785
Lấp Vò 3
Soạn: HS 27937 gửi 8785
Long Khánh A
Soạn: HS 27938 gửi 8785
Mỹ Quý
Soạn: HS 27939 gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HS 27940 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 27941 gửi 8785
Nguyễn Văn Khải
Soạn: HS 27942 gửi 8785
Phú Điền
Soạn: HS 27943 gửi 8785
Sa Đéc
Soạn: HS 27944 gửi 8785
Tam Nông
Soạn: HS 27945 gửi 8785
Tân Hồng
Soạn: HS 27946 gửi 8785
Tân Phú Trung
Soạn: HS 27947 gửi 8785
Tân Thành
Soạn: HS 27948 gửi 8785
Thanh Bình 1
Soạn: HS 27949 gửi 8785
Thanh Bình 2
Soạn: HS 27950 gửi 8785
Thành phố Cao Lãnh
Soạn: HS 27951 gửi 8785
Tháp Mười
Soạn: HS 27952 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn: HS 27953 gửi 8785
Thống Linh
Soạn: HS 27954 gửi 8785
Tràm Chim
Soạn: HS 27955 gửi 8785
Trần Quốc Toản
Soạn: HS 27956 gửi 8785
Trần Văn Năng
Soạn: HS 27957 gửi 8785
Trường Xuân
Soạn: HS 27958 gửi 8785
Chuyên Nguyễn Đình Chiểu
Soạn: HS 27959 gửi 8785
Chuyên Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HS 27960 gửi 8785


Đồng Tháp, Tỉnh Đồng Tháp, Chỉ tiêu, Chỉ tiêu tuyển sinh 10,
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top