Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm liền từ 2012 - 2016
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 là một trong những kênh đánh giá chất lượng nhà trường theo chỉ số đầu vào và cũng là kênh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10

Hàng năm, Soidiemchontruong tổng hợp, lưu trữ và xếp thứ các trường THPT trên cả nước theo đơn vị tỉnh để các bạn tham khảo.

Để xem Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Trần Phú - Hải Phòng  năm liền từ 2012 - 2016 bạn soạn tin như sau
Chuyên Trần Phú
Soạn tin
Toán - chuyên Trần Phú
HS 29553 gửi 8785
Lý - chuyên Trần Phú
HS 29554 gửi 8785
Hóa - chuyên Trần Phú
HS 29555 gửi 8785
Sinh - chuyên Trần Phú
HS 29556 gửi 8785
Tin - chuyên Trần Phú
HS 29557 gửi 8785
Lớp Tự nhiên-Trần Phú
HS 29558 gửi 8785
Văn - chuyên Trần Phú
HS 29559 gửi 8785
Anh - chuyên Trần Phú
HS 29560 gửi 8785
Nga - chuyên Trần Phú
HS 29561 gửi 8785
Pháp - chuyên Trần Phú
HS 29562 gửi 8785
Trung - chuyên Trần Phú
HS 29563 gửi 8785
Lớp Xã hội-Trần Phú
HS 29564 gửi 8785
Nhật - chuyên Trần Phú
HS 29565 gửi 8785Hải Phòng, Xếp thứ, Xếp hạng
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top