Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên tại Hà Nội  nhiều năm liền
Dưới đây là thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên tại TP. Hà Nội 5 năm liền.
Dữ liệu lịch sử điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền được dùng để tham khảo khi chọn trường để thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội và cũng là một trong những kênh để bạn có thể dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10.

Để xem lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên tại  Hà Nội trong 5 năm liền, bạn soạn tin như sau:
Trường THPT
Soạn Tin
Toán-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 28963 gửi 8785
Toán-Chuyên ĐHSPHN
Soạn: HS 28964 gửi 8785
Toán-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 28965 gửi 8785
Toán-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
Soạn: HS 28966 gửi 8785
Toán-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 28967 gửi 8785
Toán-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28968 gửi 8785
Lí (thi Lí)-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28969 gửi 8785
Lí (thi Toán)- Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28970 gửi 8785
Lí-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 28971 gửi 8785
Lí-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 28972 gửi 8785
Lí-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
Soạn: HS 28973 gửi 8785
Lí-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 28974 gửi 8785
Lý-Chuyên ĐHSPHN
Soạn: HS 28975 gửi 8785
Hóa (thi Hoa)- Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28976 gửi 8785
Hóa (thi Toan)- Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28977 gửi 8785
Hóa-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 28978 gửi 8785
Hoá-Chuyên ĐHSPHN
Soạn: HS 28979 gửi 8785
Hóa-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 28980 gửi 8785
Hoá-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
Soạn: HS 28981 gửi 8785
Hóa-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 28982 gửi 8785
Sinh-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 28983 gửi 8785
Sinh-Chuyên ĐHSPHN
Soạn: HS 28984 gửi 8785
Sinh-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 28985 gửi 8785
Sinh-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
Soạn: HS 28986 gửi 8785
Sinh-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 28987 gửi 8785
Sinh-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28988 gửi 8785
Tin (thi Tin)-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28989 gửi 8785
Tin (thi Toan)- Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28990 gửi 8785
Tin-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 28991 gửi 8785
Tin-Chuyên ĐHSPHN
Soạn: HS 28992 gửi 8785
Tin-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 28993 gửi 8785
Tin-Chuyên KHTN-ĐHQGHN
Soạn: HS 28994 gửi 8785
Tin-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 28995 gửi 8785
Văn-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 28996 gửi 8785
Văn-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 28997 gửi 8785
Văn-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 28998 gửi 8785
Văn-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 28999 gửi 8785
Văn-Chuyên ĐHSPHN
Soạn: HS 29000 gửi 8785
Sử-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 29001 gửi 8785
Sử-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 29002 gửi 8785
Sử-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 29003 gửi 8785
Sử-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 29004 gửi 8785
Địa-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 29005 gửi 8785
Địa-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 29006 gửi 8785
Địa-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 29007 gửi 8785
Địa-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 29008 gửi 8785
T.Anh-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 29009 gửi 8785
T.Anh-Chuyên ĐHSPHN
Soạn: HS 29010 gửi 8785
T.Anh-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 29011 gửi 8785
T.Anh-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29012 gửi 8785
T.Anh-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 29013 gửi 8785
T.Anh-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 29014 gửi 8785
T.Đức (thi T.Anh)-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29015 gửi 8785
T.Đức (thi T.Đức)-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29016 gửi 8785
T.Nga-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 29017 gửi 8785
T.Nga-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29018 gửi 8785
T.Nga-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 29019 gửi 8785
T.Nhật (thi T.Anh)-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29020 gửi 8785
T.Nhật (thi T.Nhật)-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29021 gửi 8785
T.Nhật-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 29022 gửi 8785
T.Pháp (thi Anh)-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29023 gửi 8785
T.Pháp (thi Pháp)-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29024 gửi 8785
T.Pháp-Chuyên Chu Văn An
Soạn: HS 29025 gửi 8785
T.Pháp-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 29026 gửi 8785
T.Pháp-Chuyên Nguyễn Huệ
Soạn: HS 29027 gửi 8785
T.Pháp-Chuyên Sơn Tây
Soạn: HS 29028 gửi 8785
T.Trung Quốc-Chuyên Ngữ ĐHQGHN
Soạn: HS 29029 gửi 8785
T.Trung-Chuyên Hà Nội-Ams
Soạn: HS 29030 gửi 8785Lịch sử điểm chuẩn, Lịch sử điểm chuẩn vào 10, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, Thành phố Hà Nội, Hà Nội
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top