Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuyển sinh  đại học, cao đẳng từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục đại học.Theo đó, Vụ Giáo dục đại học sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ về công tác tuyển sinh. Vụ này sẽ xây dựng và trình bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh; xây dựng, quản lý và tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh…

 Đặc biệt, vụ này cũng sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng phần mềm xét tuyển.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ còn quản lý nhà nước các kỳ thi quốc gia như: học sinh giỏi, THPT, kiểm định giáo dục…
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top