Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022
Bấm vào tên các tỉnh để xem
  
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022

Mã tỉnh
Tỉnh/ Thành phố
01-HN
02-HCM
03-HP
04-DN
05
06
07
08
09
10-LS
11
12-TN
13
14
15
16-VP
17
18-BG
19-BN
21-HD
22-HY
23
24-HNA
25-ND
26-TB
27-NB
28-TH
29-NA
30-HT
31
32
33-TTH
34
35-QNG
36
37-BDI
38
39-PY
40-DLK
41-KH
42-LD
43-BP
44-BD
45-NTH
46-TNI
47-BTH
48-DNA
49
50-DT
51-AG
52-BRT
53-TG
54
55-CT
56-BTR
57-VL
58
59
60-BL
61
62
63
64Xem điểm chuẩn, Điểm chuẩn, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2021

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 -2022

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2021-2022 mỗi tỉnh bạn bấm vào tên tỉnh
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top