Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Điểm chuẩn  vào 10 Nam Định năm học 2021-2022

Năm nay, dịch Covid-19 làm học sinh nghỉ học dài kỳ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của học sinh.

Dù có các kênh truyền hình dạy học hoặc các thầy cô dạy học online kèm theo giảm tải của Bộ giáo dục nhưng từng đó là chưa đủ. Dẫn tới kết quả thi vào lớp 10 năm nay có thể sẽ không cao như các năm trước.

Xem điểm trúng tuyển vào lớp 10   THPT công lập Nam Định

Cách 1. Soạn tin theo Mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường An Phước - Nam Định (Mã 31598)
Soạn: HS 31598 gửi 8785

Cách soạn tin cụ thể từng trường được quy ước như sau:

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
An Phúc
31598
Soạn: HS 31598 gửi 8785
2
Đại An
31599
Soạn: HS 31599 gửi 8785
3
Đỗ Huy Liệu
31600
Soạn: HS 31600 gửi 8785
4
Giao Thủy
31601
Soạn: HS 31601 gửi 8785
5
Giao Thủy B
31602
Soạn: HS 31602 gửi 8785
6
Giao Thủy C
31603
Soạn: HS 31603 gửi 8785
7
A Hải Hậu
31604
Soạn: HS 31604 gửi 8785
8
B Hải Hậu
31605
Soạn: HS 31605 gửi 8785
9
C Hải Hậu
31606
Soạn: HS 31606 gửi 8785
10
Hoàng Văn Thụ
31607
Soạn: HS 31607 gửi 8785
11
Lê Quý Đôn
31608
Soạn: HS 31608 gửi 8785
12
Lương Thế Vinh
31609
Soạn: HS 31609 gửi 8785
13
Lý Nhân Tông
31610
Soạn: HS 31610 gửi 8785
14
Lý Tự Trọng
31611
Soạn: HS 31611 gửi 8785
15
Mỹ Lộc
31612
Soạn: HS 31612 gửi 8785
16
Mỹ Tho
31613
Soạn: HS 31613 gửi 8785
17
Nam Trực
31614
Soạn: HS 31614 gửi 8785
18
A Nghĩa Hưng
31615
Soạn: HS 31615 gửi 8785
19
B Nghĩa Hưng
31616
Soạn: HS 31616 gửi 8785
20
C Nghĩa Hưng
31617
Soạn: HS 31617 gửi 8785
21
Nghĩa Minh
31618
Soạn: HS 31618 gửi 8785
22
Ngô Quyền
31619
Soạn: HS 31619 gửi 8785
23
Nguyễn Bính
31620
Soạn: HS 31620 gửi 8785
24
Nguyễn Du
31621
Soạn: HS 31621 gửi 8785
25
Nguyễn Đức Thuận
31622
Soạn: HS 31622 gửi 8785
26
Nguyễn Huệ
31623
Soạn: HS 31623 gửi 8785
27
Nguyễn Khuyến
31624
Soạn: HS 31624 gửi 8785
28
Nguyễn Trãi
31625
Soạn: HS 31625 gửi 8785
29
Nguyễn Trường Thúy
31626
Soạn: HS 31626 gửi 8785
30
Phạm Văn Nghị
31627
Soạn: HS 31627 gửi 8785
31
Quất Lâm
31628
Soạn: HS 31628 gửi 8785
32
Thịnh Long
31629
Soạn: HS 31629 gửi 8785
33
Tống Văn Trân
31630
Soạn: HS 31630 gửi 8785
34
Trần Hưng Đạo
31631
Soạn: HS 31631 gửi 8785
35
Trần Nhân Tông
31632
Soạn: HS 31632 gửi 8785
36
Trần Quốc Tuấn
31633
Soạn: HS 31633 gửi 8785
37
Trần Văn Bảo
31634
Soạn: HS 31634 gửi 8785
38
Trần Văn Lan
31635
Soạn: HS 31635 gửi 8785
39
Trực Ninh
31636
Soạn: HS 31636 gửi 8785
40
Trực Ninh B
31637
Soạn: HS 31637 gửi 8785
41
Vũ Văn Hiếu
31638
Soạn: HS 31638 gửi 8785
42
Xuân Trường
31639
Soạn: HS 31639 gửi 8785
43
Xuân Trường B
31640
Soạn: HS 31640 gửi 8785
44
Xuân Trường C
31641
Soạn: HS 31641 gửi 8785
45
Nguyễn Công Trứ
35916
Soạn: HS 35916 gửi 8785
46
Trần Quang Khải
35917
Soạn: HS 35917 gửi 8785
47
Trần Nhật Duật
35918
Soạn: HS 35918 gửi 8785
48
Ý Yên
35919
Soạn: HS 35919 gửi 8785
49
Phan Bội Châu
35920
Soạn: HS 35920 gửi 8785
50
Đoàn Kết
35921
Soạn: HS 35921 gửi 8785
51
Nghĩa Hưng
35922
Soạn: HS 35922 gửi 8785
52
Tô Hiến Thành
35923
Soạn: HS 35923 gửi 8785
53
Thiên Trường
35924
Soạn: HS 35924 gửi 8785
54
Cao Phong
35925
Soạn: HS 35925 gửi 8785
55
Quang Trung
35926
Soạn: HS 35926 gửi 8785
56
Hùng Vương
35927
Soạn: HS 35927 gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo tên trường
Soạn HS NDTêntrường gửi 8785
Trong đó
ND là ký hiệu của Nam Định
Tên trường: Viết không dấu, liền nhau
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT An Phúc Soạn tin như sau:

Soạn HS NDANPHUC gửi 8785

Tên trường THPT
Soạn tin
An Phúc
Soạn: HS NDAnPhuc gửi 8785
Đại An
Soạn: HS NDDaiAn gửi 8785
Đỗ Huy Liệu
Soạn: HS NDDoHuyLieu gửi 8785
Giao Thủy
Soạn: HS NDGiaoThuy gửi 8785
Giao Thủy B
Soạn: HS NDGiaoThuyB gửi 8785
Giao Thủy C
Soạn: HS NDGiaoThuyC gửi 8785
A Hải Hậu
Soạn: HS NDAHaiHau gửi 8785
B Hải Hậu
Soạn: HS NDBHaiHau gửi 8785
C Hải Hậu
Soạn: HS NDCHaiHau gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn: HS NDHoangVanThu gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS NDLeQuyDon gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS NDLuongTheVinh gửi 8785
Lý Nhân Tông
Soạn: HS NDLyNhanTong gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS NDLyTuTrong gửi 8785
Mỹ Lộc
Soạn: HS NDMyLoc gửi 8785
Mỹ Tho
Soạn: HS NDMyTho gửi 8785
Nam Trực
Soạn: HS NDNamTruc gửi 8785
A Nghĩa Hưng
Soạn: HS NDANghiaHung gửi 8785
B Nghĩa Hưng
Soạn: HS NDBNghiaHung gửi 8785
C Nghĩa Hưng
Soạn: HS NDCNghiaHung gửi 8785
Nghĩa Minh
Soạn: HS NDNghiaMinh gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HS NDNgoQuyen gửi 8785
Nguyễn Bính
Soạn: HS NDNguyenBinh gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HS NDNguyenDu gửi 8785
Nguyễn Đức Thuận
Soạn: HS NDNguyenDucThuan gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS NDNguyenHue gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS NDNguyenKhuyen gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS NDNguyenTrai gửi 8785
Nguyễn Trường Thúy
Soạn: HS NDNguyenTruongThuy gửi 8785
Phạm Văn Nghị
Soạn: HS NDPhamVanNghi gửi 8785
Quất Lâm
Soạn: HS NDQuatLam gửi 8785
Thịnh Long
Soạn: HS NDThinhLong gửi 8785
Tống Văn Trân
Soạn: HS NDTongVanTran gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS NDTranHungDao gửi 8785
Trần Nhân Tông
Soạn: HS NDTranNhanTong gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HS NDTranQuocTuan gửi 8785
Trần Văn Bảo
Soạn: HS NDTranVanBao gửi 8785
Trần Văn Lan
Soạn: HS NDTranVanLan gửi 8785
Trực Ninh
Soạn: HS NDTrucNinh gửi 8785
Trực Ninh B
Soạn: HS NDTrucNinhB gửi 8785
Vũ Văn Hiếu
Soạn: HS NDVuVanHieu gửi 8785
Xuân Trường
Soạn: HS NDXuanTruong gửi 8785
Xuân Trường B
Soạn: HS NDXuanTruongB gửi 8785
Xuân Trường C
Soạn: HS NDXuanTruongC gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS NDNGUYENCONGTRU gửi 8785
Trần Quang Khải
Soạn: HS NDTRANQUANGKHAI gửi 8785
Trần Nhật Duật
Soạn: HS NDTRANNHATDUAT gửi 8785
Ý Yên
Soạn: HS NDYYEN gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS NDPHANBOICHAU gửi 8785
Đoàn Kết
Soạn: HS NDDOANKET gửi 8785
Nghĩa Hưng
Soạn: HS NDNGHIAHUNG gửi 8785
Tô Hiến Thành
Soạn: HS NDTOHIENTHANH gửi 8785
Thiên Trường
Soạn: HS NDTHIENTRUONG gửi 8785
Cao Phong
Soạn: HS NDCAOPHONG gửi 8785
Quang Trung
Soạn: HS NDQUANGTRUNG gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS NDHUNGVUONG gửi 8785

Liên quan
Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm học 2021-2022

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm học 2021-2022
điểm chuẩn, Nam Định, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top