Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thống kê Điểm chuẩn lớp 10 là một terong những kênh thông tin khá quan trọng giúp các thí sinh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10.


Chúng tôi tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều năm giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo.

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin theo quy ước dưới đây
Điểm chuẩn Nguyện Vọng 1 các trường THPT
TT
Trường
Soạn tin
1
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Soạn: HS 23145 gửi 8785
2
Trường THPT Thuận An
Soạn: HS 23146 gửi 8785
3
Trường THPT Nguyễn Huệ
Học sinh Tiếng Anh
Soạn: HS 23146 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp
Soạn: HS 23147 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật
Soạn: HS 23148 gửi 8785
4
Trường THPT Hai Bà Trưng
Học sinh Tiếng Anh
Soạn: HS 23148 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật
Soạn: HS 23149 gửi 8785
5
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Học sinh Tiếng Anh
Soạn: HS 23150 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp
Soạn: HS 23151 gửi 8785
6
Trường THPT Cao Thắng
Soạn: HS 23152 gửi 8785
7
Trường THPT Bùi Thị Xuân
Soạn: HS 23153 gửi 8785
Điểm chuẩn Nguyện Vọng 2 các trường THPT
1
Trường THPT Thuận An
  - Từ THPT Phan Đăng Lưu
Soạn: HS 23154 gửi 8785
2
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
- Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh)
Soạn: HS 23155 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh)
Soạn: HS 23156 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp)
Soạn: HS 23157 gửi 8785
3
Trường THPT Cao Thắng
 - Từ THPT Nguyễn Huệ
Soạn: HS 23158 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)
Soạn: HS 23159 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)
Soạn: HS 23160 gửi 8785
 - Từ THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn: HS 23161 gửi 8785
4
Trường THPT Bùi Thị Xuân
 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh)
Soạn: HS 23162 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)
Soạn: HS 23163 gửi 8785
 - Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh)
Soạn: HS 23164 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)
Soạn: HS 23165 gửi 8785
 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật)
Soạn: HS 23166 gửi 8785
Trường Chuyên Quốc học Huế
1) Chuyên Toán
Soạn: HS 23167 gửi 8785
2) Chuyên Văn
Soạn: HS 23168 gửi 8785
3) Chuyên Anh
Soạn: HS 23169 gửi 8785
4) Chuyên Lý
Soạn: HS 23170 gửi 8785
5) Chuyên Hoá
Soạn: HS 23171 gửi 8785
6) Chuyên Sinh
Soạn: HS 23172 gửi 8785
7) Chuyên Sử
Soạn: HS 23173 gửi 8785
8) Chuyên Địa
Soạn: HS 23174 gửi 8785
9) Chuyên Tin
Soạn: HS 23175 gửi 8785
10) Chuyên Pháp
Soạn: HS 23176 gửi 8785
11) Chuyên Nhật
Soạn: HS 23177 gửi 8785
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top