Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
-Tất cả học sinh  tốt nghiệp THCS đều tham giadự thi  vào lớp 10 THPT
(lớp 10 thường và lớp 10 chuyên) năm học 2017-2018;
-Hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, tạo cho học sinh tâm lý
tự tin, chủ động trong quá trình làm bài thi tuyển 10;

-Giúp đỡ, bồi dưỡng kiến thức cho  học sinh học lực trung bình, yếu đủ điều
kiện dự thi  tuyển 10;  nắm chắc chuẩn kiến thức kỹ năng các môn thi  tuyển 10 để các em tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt nhất;
-Học sinhđã tốt nghiệp THCS các năm học trước đăng ký dự thituyển vào
lớp 10 năm học 2017-2018 (đủ điều kiện theo qui chế tuyển sinh)  phải được tham gia bồi dưỡng ôn thi tại cơ sở giáo dục đã học trước đây.

Xem thêm

-> Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 Đồng Tháp 

-> Thống kê điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp nhiều năm
 
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.1.Tổ chức quán triệt trong nội bộ đơn vị, chỉđạo các trường THCS thực
hiện đầy đủ chương trình d ạy các môn theo qui định (không được cắt xén chương trình đã qui định);
1.2.Năm học 2017-2018 tiếp tục tuyển sinh lớp 10 theo hình thức thi tuyển;
Để chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ  năng và tâm lý nhằm nâng cao chất lượng đầu vào lớp 10 và lớp 10 chuyên, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS thực hiện tốt các nội dung sau:
-Tổ chức rút kinh nghiệm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017,từ đó trường THCS xây dựngkế hoạch ôn tập phù hợp với điều kiện cụ thể nhàtrư ờng, đảm bảo chất lượng và thời gian ôn tập.
- Hiệu trưởng trường THCS chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tuy ển sinh lớp 10 chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập trình Hiệu trưởng phê duyệt; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp; có hướng dẫn, gợi ý trả lời.
-Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 (chú ý nội dung giảm tải đối với tuyển sinh lớp 10 thường). Chú tr ọng việc giúp học sinh ôn tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Định hướng mức độ phân hóa của đề thi  tuyển sinh vào lớp 10 đối với các môn không chuyên: nhận biết 30%, thông hiểu 40%, vận dụng 20% và vận dụng cao 10%; đối với các môn chuyên: nhận biết 20%, thông hiểu 30%, vận dụng 30% và vận dụng cao 20%).
- Đối với môn Tiếng Anh: học sinh học chương trình tiếng Anh thí điểm(chương tr ình tiếng Anh 10 năm)thi chung đề với học sinh học chương trình tiếng Anh7 năm (chương trình tiếng Anh hiện hành). Nội dung ôn tập, hình th ức thi và cấu trúc đề thi giống đề thi học kỳ đối với học sinh học chương trình tiếng Anh 7 năm được hướng dẫn tại  Công văn số 1104/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh năm học 2015-2016. Tuy nhiên, giảm số câu hỏi biến đổi câu (Sentence transformation) từ 04 câu xuống còn 02 câu.
- Bên cạnh việc ôn tập, trong quá trìnhdạy học, thực hiện chương trình, sách
giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở/ Phòng, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập  cho học sinhtheo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của cácchương, bài khác nhau; Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thức sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các tài liệu tham khảo khác.
-Trong việc tổ chức ôn tập, cần hướng dẫn học sinh vận  dụng các phương pháp ôn tập phù hợp. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.
-Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trongnhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời phương pháp ôn tập hiệu quả.
-Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tuyển sinh
lớp 10 để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm và vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu củakỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.
-Các trường THCS và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống
nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, có hiệu quả nhất, nhưng không quá tải.
-Hiệu trưởng nhà trường phân công cụ thể nhiệm vụ trong  lãnh  đạo nhà trư ờng,  giáo viên chủ nhiệm,  giáo viên bộ môn và các đoàn thể; Kiểm tra việc ôn tập của giáo viên vàphối hợp  với Ban đại diện  cha mẹ học sinh  quản lý học sinh tham dự đầy đủ các giờ ôn tập tại trường.
1.3.Các phòng GDĐT có điều kiện nên tổ chức thi diễn tập tuyển 10 chung
trong toàn huyện, thị xã, thành phố.
1.4.Sau kết quả tuyển sinh, phòng GDĐT vàHiệu trưởng trường THCS tổchức thống kê, phân tích điểm số, từ đó đánh giá chất lượng của trường THCS và chất lượng giảng dạy của giáo viên, đồng thời rút kinh nghiệm công tác dạy và học để trong năm học tới được tốt hơn
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top