Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội, khối chuyên các trường đại học


Để xem điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2017 khối chuyên các trường đại học bạn soạn tin  theo hướng dẫn sau:


Xem thêm: Xem điểm chuẩn các trường THPT Hà Nội năm 2017

Điểm chuẩn năm 2017 Chuyên ĐHSP Hà NộiChuyên ĐHSP HN
Soạn tin
Chuyên Toán
32019
Soạn: HS 32019 gửi 8785
Chuyên Tin
32020
Soạn: HS 32020 gửi 8785
Chuyên Sinh
32021
Soạn: HS 32021 gửi 8785
Chuyên Lý
32022
Soạn: HS 32022 gửi 8785
Chuyên Hoá
32023
Soạn: HS 32023 gửi 8785
Chuyên Ngữ Văn
32024
Soạn: HS 32024 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
32025
Soạn: HS 32025 gửi 8785

Điểm chuẩn năm 2017 Chuyên KHTN ĐHQGHN

Chuyên KHTN ĐHQGHN
Soạn tin
Chuyên Toán
33330
Soạn: HS 33330 gửi 8785
Chuyên Tin
33331
Soạn: HS 33331 gửi 8785
Chuyên Lý
33332
Soạn: HS 33332 gửi 8785
Chuyên Hoá
33333
Soạn: HS 33333 gửi 8785
Chuyên Sinh
33334
Soạn: HS 33334 gửi 8785

Điểm chuẩn năm 2017  Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN

Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN
Soạn tin
Chuyên Tiếng Anh
33335
Soạn: HS 33335 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nga
33336
Soạn: HS 33336 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp (thi Anh, thi Pháp)
33337
Soạn: HS 33337 gửi 8785
Chuyên Tiếng Trung Quốc
33338
Soạn: HS 33338 gửi 8785
Chuyên Tiếng Đức (thi Anh, thi Đức)
33339
Soạn: HS 33339 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật (thi Anh, thi Nhật)
33340
Soạn: HS 33340 gửi 8785
Chuyên Tiếng Hàn (thi Anh, thi Nhật)
33341
Soạn: HS 33341 gửi 8785

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top