Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường Chuyên Nguyễn Du năm học 2018 - 2019 Tỉnh Đắk Lắk 
Đã có điểm chuẩn lớp 10 Đak Lak 2018 trường chuyên Nguyễn Du và Trường Dân tộc nội trú
Để xem điểm chuẩn lớp 10 mỗi lớp chuyên và điểm chuẩn theo vùng, dân tộc bạn soạn tin như sau


Cách 1. Soạn theo Mã lớp, Mã đơn vị

Soạn HS Mã lớp gửi 8785

Cụ thể như sau
Trường Chuyên Nguyễn Du
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
35757
Soạn HS 35757 gửi 8785
Chuyên Tin
35758
Soạn HS 35758 gửi 8785
Chuyên Toán-Tin
35759
Soạn HS 35759 gửi 8785
Chuyên Lý
35760
Soạn HS 35760 gửi 8785
Chuyên Hóa
35761
Soạn HS 35761 gửi 8785
Chuyên Sinh
35762
Soạn HS 35762 gửi 8785
Chuyên Văn
35763
Soạn HS 35763 gửi 8785
Chuyên Sử
35764
Soạn HS 35764 gửi 8785
Chuyên Địa
35765
Soạn HS 35765 gửi 8785
Chuyên Anh
35766
Soạn HS 35766 gửi 8785
Chuyên Pháp
35767
Soạn HS 35767 gửi 8785
Chuyên Pháp-Anh
35768
Soạn HS 35768 gửi 8785
Không chuyên
35769
Soạn HS 35769 gửi 8785

Trường dân tộc nội trú
Địa phương
Soạn tin
Buôn Hồ
35770
Soạn HS 35770 gửi 8785
TP Buôn Ma Thuột
35771
Soạn HS 35771 gửi 8785
Buôn Đôn
35772
Soạn HS 35772 gửi 8785
Cư Kuin
35773
Soạn HS 35773 gửi 8785
Cư M’gar
35774
Soạn HS 35774 gửi 8785
Ea H’leo
35775
Soạn HS 35775 gửi 8785
Ea Súp
35776
Soạn HS 35776 gửi 8785
Krông Ana
35777
Soạn HS 35777 gửi 8785
Krông Bông
35778
Soạn HS 35778 gửi 8785
Krông Búk
35779
Soạn HS 35779 gửi 8785
Krông Năng
35780
Soạn HS 35780 gửi 8785
Krông Pắc
35781
Soạn HS 35781 gửi 8785
Lắk
35782
Soạn HS 35782 gửi 8785
M’Đrắk
35783
Soạn HS 35783 gửi 8785
Khác
35784
Soạn HS 35784 gửi 8785

Xem thêm: Điểm chuẩn trúng tuyển các trường không chuyên Đak Lăk

Cách 2. Soạn tin theo Tên lớp chuyên, dân tộc

Cụ thể như sau
Trường Chuyên Nguyễn Du
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS DLKCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS DLKCHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Toán-Tin
Soạn HS DLKCHUYENTOAN-TIN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS DLKCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS DLKCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS DLKCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS DLKCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HS DLKCHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS DLKCHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HS DLKCHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HS DLKCHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên Pháp-Anh
Soạn HS DLKCHUYENPHAP-ANH gửi 8785
Không chuyên
Soạn HS DLKKHONGCHUYEN gửi 8785

 Trường dân tộc nội trú

Địa phương
Soạn tin
Buôn Hồ
Soạn HS DLKBUONHO gửi 8785
TP Buôn Ma Thuột
Soạn HS DLKTPBUONMATHUOT gửi 8785
Buôn Đôn
Soạn HS DLKBUONDON gửi 8785
Cư Kuin
Soạn HS DLKCUKUIN gửi 8785
Cư M’gar
Soạn HS DLKCUM’GAR gửi 8785
Ea H’leo
Soạn HS DLKEAHLEO gửi 8785
Ea Súp
Soạn HS DLKEASUP gửi 8785
Krông Ana
Soạn HS DLKKRONGANA gửi 8785
Krông Bông
Soạn HS DLKKRONGBONG gửi 8785
Krông Búk
Soạn HS DLKKRONGBUK gửi 8785
Krông Năng
Soạn HS DLKKRONGNANG gửi 8785
Krông Pắc
Soạn HS DLKKRONGPAC gửi 8785
Lắk
Soạn HS DLKLAK gửi 8785
M’Đrắk
Soạn HS DLKMDRAK gửi 8785
Khác
Soạn HS DLKKHAC gửi 8785

Đắk Lắk, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, Điểm chuẩn chuyên 2018,
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top