loading...
Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 
Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của 9 trường ĐH thành viên dao động từ 15,5 đến 21 điểm tùy từng trường, tổ hợp xét tuyển cũng như vùng miền và giới tính của thí sinh.
Xem thêm:
Để xem điểm sàn xét tuyển vào Các trường Đại học thành vien - ĐH Quốc gia Hà Nội  năm 2017, bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HS Mãtrường+2017 gửi 8785

Trong đó:
Mã trường là mã trường ĐH mà bạn muốn xem điểm sàn XT

VD: ĐH CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN có mã trường là QHI ;

Soạn tin: HS  QHI2017 gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
Trường/Ngành
Mã trường
Soạn tin
I
ĐH CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
QHI
Soạn: HS QHI2017 gửi 8785
1
Nhóm ngành CNTT và CN kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
QHI1
Soạn: HS QHI12017 gửi 8785

Khoa học Máy tính
QHI2
Soạn: HS QHI22017 gửi 8785

Công nghệ Thông tin
QHI3
Soạn: HS QHI32017 gửi 8785

Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
QHI4
Soạn: HS QHI42017 gửi 8785

Hệ thống Thông tin
QHI5
Soạn: HS QHI52017 gửi 8785

Truyền thông và Mạng máy tính
QHI6
Soạn: HS QHI62017 gửi 8785

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
QHI7
Soạn: HS QHI72017 gửi 8785

Kỹ thuật máy tính
QHI8
Soạn: HS QHI82017 gửi 8785
2
Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật
QHI9
Soạn: HS QHI92017 gửi 8785

Kỹ thuật năng lượng
QHI10
Soạn: HS QHI102017 gửi 8785

Vật lí kỹ thuật
QHI11
Soạn: HS QHI112017 gửi 8785
3
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật
QHI12
Soạn: HS QHI122017 gửi 8785

Cơ kỹ thuật
QHI13
Soạn: HS QHI132017 gửi 8785

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
QHI14
Soạn: HS QHI142017 gửi 8785

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông
QHI15
Soạn: HS QHI152017 gửi 8785
4
Các CTĐT chất lượng cao
QHI16
Soạn: HS QHI162017 gửi 8785

Khoa học Máy tính
QHI17
Soạn: HS QHI172017 gửi 8785

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
QHI18
Soạn: HS QHI182017 gửi 8785
II
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN
QHT
Soạn: HS QHT2017 gửi 8785

Toán học
QHT1
Soạn: HS QHT12017 gửi 8785

Toán – Tin ứng dụng
QHT2
Soạn: HS QHT22017 gửi 8785

Toán cơ
QHT3
Soạn: HS QHT32017 gửi 8785

Máy tính và khoa học thông tin
QHT4
Soạn: HS QHT42017 gửi 8785

Vật lí học
QHT5
Soạn: HS QHT52017 gửi 8785

Khoa học vật liệu
QHT6
Soạn: HS QHT62017 gửi 8785

Công nghệ hạt nhân
QHT7
Soạn: HS QHT72017 gửi 8785

Khí tượng học
QHT8
Soạn: HS QHT82017 gửi 8785

Thủy văn
QHT9
Soạn: HS QHT92017 gửi 8785

Hải dương học
QHT10
Soạn: HS QHT102017 gửi 8785

Hoá học
QHT11
Soạn: HS QHT112017 gửi 8785

Công nghệ kỹ thuật hoá học
QHT12
Soạn: HS QHT122017 gửi 8785

Hoá dược
QHT13
Soạn: HS QHT132017 gửi 8785

Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC)
QHT14
Soạn: HS QHT142017 gửi 8785

Địa lí tự nhiên
QHT15
Soạn: HS QHT152017 gửi 8785

Quản lý đất đai
QHT16
Soạn: HS QHT162017 gửi 8785

Địa chất học
QHT17
Soạn: HS QHT172017 gửi 8785

Kỹ thuật địa chất
QHT18
Soạn: HS QHT182017 gửi 8785

Quản lý tài nguyên và môi trường
QHT19
Soạn: HS QHT192017 gửi 8785

Sinh học
QHT20
Soạn: HS QHT202017 gửi 8785

Công nghệ sinh học
QHT21
Soạn: HS QHT212017 gửi 8785

Công nghệ sinh học  (CTĐT CLC)
QHT22
Soạn: HS QHT222017 gửi 8785

Khoa học môi trường
QHT23
Soạn: HS QHT232017 gửi 8785

Khoa học đất
QHT24
Soạn: HS QHT242017 gửi 8785

Công nghệ kỹ thuật môi trường
QHT25
Soạn: HS QHT252017 gửi 8785
III
ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN
QHX
Soạn: HS QHX2017 gửi 8785

Báo chí
QHX1
Soạn: HS QHX12017 gửi 8785

Chính trị học
QHX2
Soạn: HS QHX22017 gửi 8785

Công tác xã hội
QHX3
Soạn: HS QHX32017 gửi 8785

Đông phương học
QHX4
Soạn: HS QHX42017 gửi 8785

Hán Nôm
QHX5
Soạn: HS QHX52017 gửi 8785

Khoa học quản lí
QHX6
Soạn: HS QHX62017 gửi 8785

Khoa học thư viện
QHX7
Soạn: HS QHX72017 gửi 8785

Lịch sử
QHX8
Soạn: HS QHX82017 gửi 8785

Lưu trữ học
QHX9
Soạn: HS QHX92017 gửi 8785

Ngôn ngữ học
QHX10
Soạn: HS QHX102017 gửi 8785

Nhân học
QHX11
Soạn: HS QHX112017 gửi 8785

Quan hệ công chúng
QHX12
Soạn: HS QHX122017 gửi 8785

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
QHX13
Soạn: HS QHX132017 gửi 8785

Quản trị khách sạn
QHX14
Soạn: HS QHX142017 gửi 8785

Quản trị văn phòng
QHX15
Soạn: HS QHX152017 gửi 8785

Quốc tế học
QHX16
Soạn: HS QHX162017 gửi 8785

Tâm lí học
QHX17
Soạn: HS QHX172017 gửi 8785

Thông tin học
QHX18
Soạn: HS QHX182017 gửi 8785

Tôn giáo học
QHX19
Soạn: HS QHX192017 gửi 8785

Triết học
QHX20
Soạn: HS QHX202017 gửi 8785

Văn học
QHX21
Soạn: HS QHX212017 gửi 8785

Việt Nam học
QHX22
Soạn: HS QHX222017 gửi 8785

Xã hội học
QHX23
Soạn: HS QHX232017 gửi 8785
IV
ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN
QHF
Soạn: HS QHF2017 gửi 8785

Ngôn ngữ Anh
QHF1
Soạn: HS QHF12017 gửi 8785

Sư phạm tiếng Anh
QHF2
Soạn: HS QHF22017 gửi 8785

Ngôn ngữ  Nga
QHF3
Soạn: HS QHF32017 gửi 8785

Sư phạm tiếng Nga
QHF4
Soạn: HS QHF42017 gửi 8785

Ngôn ngữ Pháp
QHF5
Soạn: HS QHF52017 gửi 8785

Sư phạm tiếng Pháp
QHF6
Soạn: HS QHF62017 gửi 8785

Ngôn ngữ Trung
QHF7
Soạn: HS QHF72017 gửi 8785

Sư phạm tiếng Trung
QHF8
Soạn: HS QHF82017 gửi 8785

Ngôn ngữ Đức
QHF9
Soạn: HS QHF92017 gửi 8785

Ngôn ngữ Nhật
QHF10
Soạn: HS QHF102017 gửi 8785

Sư phạm tiếng Nhật
QHF11
Soạn: HS QHF112017 gửi 8785

Ngôn ngữ  Hàn Quốc
QHF12
Soạn: HS QHF122017 gửi 8785

Sư phạm tiếng Hàn Quốc
QHF13
Soạn: HS QHF132017 gửi 8785

Ngôn ngữ  Ả Rập
QHF14
Soạn: HS QHF142017 gửi 8785
V
ĐH KINH TẾ, ĐHQGHN
QHE
Soạn: HS QHE2017 gửi 8785

Kinh tế
QHE1
Soạn: HS QHE12017 gửi 8785

Kinh tế phát triển
QHE2
Soạn: HS QHE22017 gửi 8785

Kinh tế quốc tế
QHE3
Soạn: HS QHE32017 gửi 8785

Quản trị kinh doanh
QHE4
Soạn: HS QHE42017 gửi 8785

Tài chính - Ngân hàng
QHE5
Soạn: HS QHE52017 gửi 8785

Kế toán
QHE6
Soạn: HS QHE62017 gửi 8785

Kinh tế quốc tế (CLC)
QHE7
Soạn: HS QHE72017 gửi 8785

Quản trị kinh doanh (CLC)
QHE8
Soạn: HS QHE82017 gửi 8785

Tài chính - Ngân hàng (CLC)
QHE9
Soạn: HS QHE92017 gửi 8785
VI
ĐH GIÁO DỤC, ĐHQGHN
QHS
Soạn: HS QHS2017 gửi 8785

Sư phạm Toán
QHS1
Soạn: HS QHS12017 gửi 8785

Sư phạm Vật lý
QHS2
Soạn: HS QHS22017 gửi 8785

Sư phạm Hóa học
QHS3
Soạn: HS QHS32017 gửi 8785

Sư phạm Sinh học
QHS4
Soạn: HS QHS42017 gửi 8785

Sư phạm Ngữ văn
QHS5
Soạn: HS QHS52017 gửi 8785

Sư phạm Lịch sử
QHS6
Soạn: HS QHS62017 gửi 8785
VII
KHOA LUẬT, ĐHQGHN
QHL
Soạn: HS QHL2017 gửi 8785

Luật học
QHL1
Soạn: HS QHL12017 gửi 8785

Luật Kinh doanh
QHL2
Soạn: HS QHL22017 gửi 8785
VIII
KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN
QHY
Soạn: HS QHY2017 gửi 8785

Y đa khoa
QHY1
Soạn: HS QHY12017 gửi 8785

Dược học
QHY
Soạn: HS QHY2017 gửi 8785

Răng hàm mặt
QHY2
Soạn: HS QHY22017 gửi 8785
IX
KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN
QHQ
Soạn: HS QHQ2017 gửi 8785

Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)
QHQ1
Soạn: HS QHQ12017 gửi 8785

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)
QHQ2
Soạn: HS QHQ22017 gửi 8785

Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh)
QHQ3
Soạn: HS QHQ32017 gửi 8785

 Xem thêm:
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top