Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại TP. Đà Nẵng để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP. Đà Nẵng, bạn soạn tin như sau:

-> Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn TP Đà Nẵng
=> Thống kê điểm chuẩn các trường chuyên hàng năm
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKDN + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKDN: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Đà Nẵng
Tên trường: Viết liền, không có dấu.
TKDNvà tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Soạn tin HS TKDNCAMLE gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Cẩm Lệ  
Soạn: HS TKDNCAMLE gửi 8785
Hoà Vang
Soạn: HS TKDNHOAVANG gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
Soạn: HS TKDNHOANGHOATHAM gửi 8785
Liên Chiểu
Soạn: HS TKDNLIENCHIEU gửi 8785
Ngô Quyền 
Soạn: HS TKDNNGOQUYEN gửi 8785
Ngũ Hành Sơn        
Soạn: HS TKDNNGUHANHSON       gửi 8785
Nguyễn Hiền         
Soạn: HS TKDNNGUYENHIEN  gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS TKDNNGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền  
Soạn: HS TKDNNGUYENTHUONGHIEN  gửi 8785
Nguyễn Trãi         
Soạn: HS TKDNNGUYENTRAI gửi 8785
Ông Ich Khiêm       
Soạn: HS TKDNONGICHKHIEM gửi 8785
Phạm Phú Thứ        
Soạn: HS TKDNPHAMPHUTHU gửi 8785
Phan Châu Trinh     
Soạn: HS TKDNPHANCHAUTRINH gửi 8785
Phan Thành Tài      
Soạn: HS TKDNPHANTHANHTAI gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HS TKDNTHAIPHIEN gửi 8785
Thanh Khê 
Soạn: HS TKDNTHANHKHE gửi 8785
Tôn Thất Tùng       
Soạn: HS TKDNTONTHATTUNG gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HS TKDNTRANPHU gửi 8785
Võ Chí Công
Soạn: HS TKDNVOCHICONG gửi 8785


Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Hòa Vang  - TP. Đà Nẵng (Mã 33847- bảng dưới)
Soạn tin HS 33847 gửi 8785
Cụ thể như sau:


STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Cẩm Lệ              
33846
Soạn: HS TKDN33846 gửi 8785
2
Hoà Vang            
33847
Soạn: HS TKDN33847 gửi 8785
3
Hoàng Hoa Thám
33848
Soạn: HS TKDN33848 gửi 8785
4
Liên Chiểu          
33849
Soạn: HS TKDN33849 gửi 8785
5
Ngô Quyền           
33850
Soạn: HS TKDN33850 gửi 8785
6
Ngũ Hành Sơn        
33851
Soạn: HS TKDN33851 gửi 8785
7
Nguyễn Hiền         
33852
Soạn: HS TKDN33852 gửi 8785
8
Nguyễn Khuyến
33853
Soạn: HS TKDN33853 gửi 8785
9
Nguyễn Thượng Hiền  
33854
Soạn: HS TKDN33854 gửi 8785
10
Nguyễn Trãi         
33855
Soạn: HS TKDN33855 gửi 8785
11
Ông Ich Khiêm       
33856
Soạn: HS TKDN33856 gửi 8785
12
Phạm Phú Thứ        
33857
Soạn: HS TKDN33857 gửi 8785
13
Phan Châu Trinh     
33858
Soạn: HS TKDN33858 gửi 8785
14
Phan Thành Tài      
33859
Soạn: HS TKDN33859 gửi 8785
15
Thái Phiên          
33860
Soạn: HS TKDN33860 gửi 8785
16
Thanh Khê           
33861
Soạn: HS TKDN33861 gửi 8785
17
Tôn Thất Tùng       
33862
Soạn: HS TKDN33862 gửi 8785
18
Trần Phú            
33863
Soạn: HS TKDN33863 gửi 8785
19
Võ Chí Công
33864
Soạn: HS TKDN33864 gửi 8785

Đà Nẵng, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top