loading...
- Dưới đây là những lưu ý từ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT với thí sinh và cán bộ điểm tiếp nhận hồ sơ để tránh xảy ra sai sót trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu.
Lưu ý với thí sinh
Thí sinh tải mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (NV ĐKXT) số 1, số 2 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thituyensinh.vn.
Điền đầy đủ thông tin và thống nhất giữa Phiếu số 1, Phiếu số 2 (nội dung hướng dẫn điền phiếu kèm theo phiếu). Phải điền đầy đủ, rõ ràng tất cả các NV ĐKXT.
Thí sinh đến điểm tiếp nhận hồ sơ để nộp phiếu số 1 để cán bộ máy tính tại điểm tiếp nhận hồ sơ cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Khi đến điểm tiếp nhận hồ sơ để điều chỉnh NV ĐKXT, thí sinh phải đem theo chứng minh nhân dân và Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để có cơ sở điền và kiểm tra Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT).
Thí sinh lưu ý, phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường ĐKXT (theo đề án tuyển sinh của trường trên Cổng thông tin tuyển sinh).
Thí sinh có thể điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có); đồng thời, được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký lúc đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.
Lưu ý với  điểm tiếp nhận hồ sơ
Cán bộ tại điểm tiếp nhận hồ sơ cần hướng dẫn thí sinh khai vào Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT và bổ sung các minh chứng (nếu có).
Kiểm tra, rà soát các minh chứng để đảm bảo chính xác thông tin thay đổi; cập nhật thông tin thay đổi của thí sinh lên Hệ thống và chịu trách nhiệm về việc thay đổi. Lập danh sách và báo cáo Sở GD&ĐT về lý do thay đổi. Khi thi sinh nộp phiếu phải nhập ngay, không để tồn đọng phiếu.
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT, điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trên Hệ thống.
Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thông tin sai đó.
Trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị.
Xem thêm:
Thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên hệ thống.
Sau khi cho thí sinh rà soát ký xác nhận, cần up load dữ liệu điều chỉnh đăng ký xét tuyển của thí sinh lên hệ thống; in danh sách thí sinh đã được cập nhật điều chỉnh NV ĐKXT lên hệ thống để rà soát với số Phiếu đề nghị điều chỉnh nguyện vọng đã nộp tại ĐTN. Tuyệt đối không để xảy ra việc: thí sinh đã đề nghị và xác nhận nhưng dữ liệu không được cập nhật lên hệ thống.
Trường hợp phát hiện ra các sai sót do lỗi của ĐTN ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, phải báo cáo ngay Sở GD&ĐT, Sở tập hợp thông tin và báo cáo Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 25/7.

Nguyên tắc: Thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ chỉ được điều chỉnh NV ĐKXT 1 lần trong thời gian quy định.

Cần kiểm tra kỹ thông tin và in ra cho thí sinh ký trước khi lưu vào hệ thống.

Hệ thống sẽ không cho phép điều chỉnh NV ĐKXT từ 17 giờ ngày 25/7/2017.
Lập Phương
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top