Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Điểm xét tuyển Đại học Ngoại thương Hà Nội - NTH 2017: Trường Điểm xét tuyển Đại học Ngoại thương Hà Nội - NTH  đã công bố điểm xét tuyển năm 2017 tất cả các ngành của trường


Để xem điểm xét tuyển trường Điểm xét tuyển Đại học Ngoại thương Hà Nội - NTH  bạn soạn tin


Soạn HS NTH2017 + Mã ngành gửi 8785

Trong đó:
- NTH: Là mã trường ĐH Ngoại thương Hà Nội
-2017: Là điểm năm2017
- Mã ngành là ngành bạn muốn xem
Cụ thể như sau:
-->Xem các trường khác bấm đây

--> Xem điểm chuẩn bấm đây
STT
Mã ngành
Tên ngành (CS Hà Nội)
Tổ hợp
Soạn tin
1
52310101
Kinh tế
A00
Soạn HS NTH201752310101 gửi 8785
2
52310101
Kinh tế
A01
Soạn HS NTH201752310101 gửi 8785
3
52310101
Kinh tế
D01
Soạn HS NTH201752310101 gửi 8785
4
52310101
Kinh tế
D03
Soạn HS NTH201752310101 gửi 8785
5
52310101
Kinh tế
D02
Soạn HS NTH201752310101 gửi 8785
6
52310101
Kinh tế
D04
Soạn HS NTH201752310101 gửi 8785
7
52310101
Kinh tế
D06
Soạn HS NTH201752310101 gửi 8785
8
52340101
Quản trị kinh doanh
A00
Soạn HS NTH201752340101 gửi 8785
9
52340101
Quản trị kinh doanh
A01
Soạn HS NTH201752340101 gửi 8785
10
52340101
Quản trị kinh doanh
D01
Soạn HS NTH201752340101 gửi 8785
11
52340120
Kinh doanh quốc tế
A00
Soạn HS NTH201752340120 gửi 8785
12
52340120
Kinh doanh quốc tế
A01
Soạn HS NTH201752340120 gửi 8785
13
52340120
Kinh doanh quốc tế
D01
Soạn HS NTH201752340120 gửi 8785
14
52340301
Kế Toan
A00
Soạn HS NTH201752340301 gửi 8785
15
52340301
Kế Toan
A01
Soạn HS NTH201752340301 gửi 8785
16
52340301
Kế Toan
D01
Soạn HS NTH201752340301 gửi 8785
17
52340201
Tài chính - Ngân hàng
A00
Soạn HS NTH201752340201 gửi 8785
18
52340201
Tài chính - Ngân hàng
A01
Soạn HS NTH201752340201 gửi 8785
19
52340201
Tài chính - Ngân hàng
D01
Soạn HS NTH201752340201 gửi 8785
20
52310106
Kinh tế quốc tế
A00
Soạn HS NTH201752310106 gửi 8785
21
52310106
Kinh tế quốc tế
A01
Soạn HS NTH201752310106 gửi 8785
22
52310106
Kinh tế quốc tế
D01
Soạn HS NTH201752310106 gửi 8785
23
52310106
Kinh tế quốc tế
D03
Soạn HS NTH201752310106 gửi 8785
24
52310106
Kinh tế quốc tế
D02
Soạn HS NTH201752310106 gửi 8785
25
52310106
Kinh tế quốc tế
D04
Soạn HS NTH201752310106 gửi 8785
26
52310106
Kinh tế quốc tế
D06
Soạn HS NTH201752310106 gửi 8785
27
52380101
Luật
A00
Soạn HS NTH201752380101 gửi 8785
28
52380101
Luật
D01
Soạn HS NTH201752380101 gửi 8785
29
52380101
Luật
A01
Soạn HS NTH201752380101 gửi 8785
30
52380101
Luật
D03
Soạn HS NTH201752380101 gửi 8785
31
52380101
Luật
D02
Soạn HS NTH201752380101 gửi 8785
32
52380101
Luật
D04
Soạn HS NTH201752380101 gửi 8785
33
52380101
Luật
D06
Soạn HS NTH201752380101 gửi 8785
34
52220201
Ngôn ngữ Anh
D01
Soạn HS NTH201752220201 gửi 8785
35
52220203
Ngôn ngữ Pháp
D03
Soạn HS NTH201752220203 gửi 8785
36
52220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
D01
Soạn HS NTH201752220204 gửi 8785
37
52220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
D04
Soạn HS NTH201752220204 gửi 8785
38
52220209
Ngôn ngữ Nhật
D01
Soạn HS NTH201752220209 gửi 8785
39
52220209
Ngôn ngữ Nhật
D06
Soạn HS NTH201752220209 gửi 8785
40
52220209
Ngôn ngữ Nhật
D06
Soạn HS NTH201752220209 gửi 8785
41

Cơ sở Quảng Ninh:


42
52340101
Quản trị kinh doanh
A00
Soạn HS NTH201752340101 gửi 8785
43
52340101
Quản trị kinh doanh
A01
Soạn HS NTH201752340101 gửi 8785
44
52340101
Quản trị kinh doanh
D01
Soạn HS NTH201752340101 gửi 8785
45
52340301
Kế Toan
A00
Soạn HS NTH201752340301 gửi 8785
46
52340301
Kế Toan
A01
Soạn HS NTH201752340301 gửi 8785
47
52340301
Kế Toan
D01
Soạn HS NTH201752340301 gửi 8785
48
52340120
Kinh doanh quốc tế
D01
Soạn HS NTH201752340120 gửi 8785
49
52340120
Kinh doanh quốc tế
A00
Soạn HS NTH201752340120 gửi 8785
50
52340120
Kinh doanh quốc tế
A01
Soạn HS NTH201752340120 gửi 8785


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top