Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh nhiều năm

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bắc Ninh để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Ninh, bạn soạn tin như sau:

-> Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh Bắc Ninh
=> Thống kê điểm chuẩn các trường chuyên hàng năm
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKBN + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBN: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bắc Ninh
Tên trường: Viết liền, không có dấu.
TKBN và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Hoàng Quốc Việt - Bắc Ninh
Soạn tin HS TKBNHOANGQUOCVIET gửi 8785
Cụ thể như sau:

Tên trường
Soạn tin
Gia Bình 1
Soạn: HS TKBNGIABINH1 gửi 8785
Hàm long
Soạn: HS TKBNHAMLONG gửi 8785
Hàn Thuyên
Soạn: HS TKBNHANTHUYEN gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
Soạn: HS TKBNHOANGQUOCVIET gửi 8785
Lê Văn Thịnh
Soạn: HS TKBNLEVANTHINH gửi 8785
Lương Tài 1
Soạn: HS TKBNLUONGTAI1 gửi 8785
Lương Tài 2
Soạn: HS TKBNLUONGTAI2 gửi 8785
Lý Nhân Tông
Soạn: HS TKBNLYNHANTONG gửi 8785
Lý Thái Tổ
Soạn: HS TKBNLYTHAITO gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn: HS TKBNLYTHUONGKIET gửi 8785
Ngô Gia Tự
Soạn: HS TKBNNGOGIATU gửi 8785
Nguyễn Đăng Đạo
Soạn: HS TKBNNGUYENDANGDAO gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS TKBNNGUYENVANCU gửi 8785
Quế Võ 1
Soạn: HS TKBNQUEVO1 gửi 8785
Quế Võ 2
Soạn: HS TKBNQUEVO2 gửi 8785
Quế Võ 3
Soạn: HS TKBNQUEVO3 gửi 8785
Thuận Thành 1
Soạn: HS TKBNTHUANTHANH1 gửi 8785
Thuận Thành 2
Soạn: HS TKBNTHUANTHANH2 gửi 8785
Thuận Thành 3
Soạn: HS TKBNTHUANTHANH3 gửi 8785
Tiên Du 1
Soạn: HS TKBNTIENDU1 gửi 8785
Yên Phong 1
Soạn: HS TKBNYENPHONG1 gửi 8785
Yên Phong 2
Soạn: HS TKBNYENPHONG2 gửi 8785
Lý Nhân Tông
Soạn: HS TKBNLINHANTONG gửi 8785
Lý Thái Tổ
Soạn: HS TKBNLITHAITO gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn: HS TKBNLITHUONGKIET gửi 8785

Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Hàn Thuyên  - Bắc Ninh (Mã 33867 - bảng dưới)
Soạn tin HS 33867gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT
Tên trường THPT
Mã trường
Soạn tin
1
Gia Bình 1
33865
Soạn: HS 33865 gửi 8785
2
Hàm Long
33866
Soạn: HS 33866 gửi 8785
3
Hàn Thuyên
33867
Soạn: HS 33867 gửi 8785
4
Hoàng Quốc Việt
33868
Soạn: HS 33868 gửi 8785
5
Lê Văn Thịnh
33869
Soạn: HS 33869 gửi 8785
6
Lương Tài 1
33870
Soạn: HS 33870 gửi 8785
7
Lương Tài 2
33871
Soạn: HS 33871 gửi 8785
8
Lý Nhân Tông
33872
Soạn: HS 33872 gửi 8785
9
Lý Thái Tổ
33873
Soạn: HS 33873 gửi 8785
10
Lý Thường Kiệt
33874
Soạn: HS 33874 gửi 8785
11
Ngô Gia Tự
33875
Soạn: HS 33875 gửi 8785
12
Nguyễn Đăng Đạo
33876
Soạn: HS 33876 gửi 8785
13
Nguyễn Văn Cừ
33877
Soạn: HS 33877 gửi 8785
14
Quế Võ 1
33878
Soạn: HS 33878 gửi 8785
15
Quế Võ 2
33879
Soạn: HS 33879 gửi 8785
16
Quế Võ 3
33880
Soạn: HS 33880 gửi 8785
17
Thuận Thành 1
33881
Soạn: HS 33881 gửi 8785
18
Thuận Thành 2
33882
Soạn: HS 33882 gửi 8785
20
Thuận Thành 3
33883
Soạn: HS 33883 gửi 8785
21
Tiên Du 1
33884
Soạn: HS 33884 gửi 8785
22
Yên Phong 1
33885
Soạn: HS 33885 gửi 8785
23
Yên Phong 2
33886
Soạn: HS 33886 gửi 8785

Bắc Ninh, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top