Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2019-2020 của các trường chuyên trên cả nước
Để xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2019-2020 của trường chuyên, bạn bấm vào tên trường trong bảng dưới đây. Để xem điểm chuẩn các trường không chuyên ở mỗi Tỉnh-Thành phố, bạn bấm vào tên tỉnh dưới đây:

Để xem thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền bấm vào đây

Mã tỉnh
Trường
Không chuyên
Trường Chuyên
HN
HCM
DN
HG

CB

LCH

LC
TQ

LS

BK

TN
YB

SL

PT

VP
QNI

BG
BN
HD
HY
HB

HNA

ND
TB
NB
TH
NA
HT
QB

QT

TTH
QNA
QNG
KT

BDI
GL

PY
DL
KH
LD

BP

BD
NTH
Chuyên Ninh Thuận
TNI
Chuyên Hoàng Lê Kha
BTH
DNA
Chuyên Đồng Nai
LA

DT
AG
BR
TG
KG

CT
BTR

VL
TV

ST
BL
CM

DB

DNO

HG


Để xem thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền bấm vào đây

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019-2020 của các trường chuyên trên cả nước

AAA, Điểm chuẩn chuyên, điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào lớp 10, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top