Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Đề tài NSCKSPUD Mầm Non: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC THỂ DỤC KỸ NĂNG CHO TRẺ 5 TUỔI DƯỚI HÌNH THỨC TRÒ CHƠI


I/ TÓM TẮT ĐỀ TÀI
* Trò chơi là món ăn tinh thần và bổ ích cho trẻ trong trường mầm non. Trẻ học bằng chơi, chơi mà học. Mọi hoạt động dưới dạng trò chơi đều kích thích trẻ hoạt động tích cực. Thể dục kỹ năng dưới dạng trò chơi cũng không ngoại lệ. Thể dục kỹ năng là một môn học khô cứng và khuôn mẫu. Song, trong chương trình giáo dục mầm non lại chỉ đưa ra những tên vận động rất khô và cứng nhắc như: Ném xa bằng 1 tay, nhảy xuống từ độ cao 40- 45cm, chạy nhanh 10m… nên tôi đã cố gắng lựa chọn các nội dung, vận dụng, chuyển đổi các hoạt động đó để đưa chúng vào các hình thức trò chơi, hoặc sử dụng các trò chơi sẵn có trong chương trình để kích thích hứng thú và cân bằng vận động thể chất cho trẻ. Chúng ta có thể thay đổi hình thức hoạt động thể dục kỹ năng  như một trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cũng như phát triển toàn diện cho trẻ. Ứng dụng trò chơi trong lĩnh vực phát triển thể chất là phương pháp giúp trẻ đạt được đầy đủ tiêu chí phát triển thể chất theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục mầm non. Với nội dung bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, việc sử dụng trò chơi cũng được coi như một bộ công cụ, một thước đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ. 
Giải pháp của chúng tôi là thay đổi hình thức của hoạt động thể dục kỹ năng dưới dạng trò chơi xuyên suốt trong giờ học, nhưng vẫn mang đầy đủ các bước đặc trưng của giờ học thể dục kỹ năng  nhằm giúp trẻ hứng thú và tăng cường khả năng vận động để phát triển thể chất.
Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương của trẻ trong lớp 5 tuổi C2 trường mầm non 1-6. Nhóm thực nghiệm là nhóm Hoa Hồng, được thực hiện giải pháp thay thế là hình thức trò chơi khi dạy thể dục kỹ năng. Nhóm đối chứng là nhóm Hoa Cúc, hoạt động thể dục theo chương trình và theo phương pháp đang thực hiện đại trà.

Việc sử dụng hình thức trò chơi vào hoạt động thể dục kỹ năng đã có ảnh hưởng lớn đến chất lượng giờ học phát triển thể chất. Nhóm thực nghiệm đạt kết quả tốt hơn nhóm đối chứng. Kết quả đánh giá trẻ sau tác động của nhóm thực nghiệm là 1,59. Nhóm đối chứng là 1,48. Kết quả phép kiểm chứng T-test P= 0,015 đã nói lên sự khác biệt lớn giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Sự chênh lệch giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là có ý nghĩa, không phải do ngẫu nhiên. Điều đó chứng minh rằng sử dụng trò chơi khi tổ chức giờ học thể dục kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng giờ học phát triển thể chất cho trẻ 5 tuổi là giải pháp thiết thực và thực sự tối ưu.
Đề tài NSCKSPUD Mầm Non: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC THỂ DỤC KỸ NĂNG  CHO TRẺ 5 TUỔI DƯỚI HÌNH THỨC TRÒ CHƠI
Mầm Non, SKKN Mầm non, NCKHSPUD mầm non, 


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top