Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MẦM NON 
Đề tài: Nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động  khám phá môi trường xung quanh  theo chủ đề.

I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Giáo dục mầm non được coi là “ Giai đoan quan trọng đặt nền tảng hình thành
nhân cách ban đầu của con người, chuẩn bị tiềm năng để có thể học tập tốt ở trường phổ thông và bước vào cuộc sống.” Trong đó, ngoài những kiến thức thì việc rèn kỹ năng sống cho trẻ là vô cùng quan trọng. Ngay từ nhỏ trẻ được giáo dục và rèn luyện các kỹ năng sống như: tự tin trong giao tiếp, kỹ năng giải quyết các vấn đề, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng hợp tác chia sẻ….đây là giai đoan trẻ được học, tiếp thu, lĩnh hội những giá trị sống để hình thành và phát triển nhân cách. Do đó việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để trẻ có những nhận thức đúng và có những hành vi ứng xủ phù hợp ngay từ độ tuổi mầm non là việc làm rất cần thiết để trẻ tự tin và biết tự khẳng định mình trong cuộc sống.
      Cô giáo có thể giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua mọi hoạt động. Nhưng đặc biệt,  thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh theo chủ đề để rèn kỹ năng sống là một hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn. Bởi qua hoạt động KPMTXQ theo chủ đề trẻ được tìm tòi khám phá những sự vật hiện tượng trong cuộc sống xung quanh một cách có hệ thống, từ đó kiến thức, kỹ năng của trẻ được phát triển tích cực thì vấn đề này chưa được giáo viên chú ý đến.
      Trong thực tế tổ chức hoạt động KPMTXQ cho trẻ giáo viên chỉ chú trọng việc cho trẻ tìm hiểu phám phá những kiến thức về MTXQ chứ chưa biết rèn kỹ năng sống cho trẻ thông qua hoạt động này. Vì vậy kỹ năng sống của trẻ 5-6 tuổi còn nhiều hạn chế, trẻ chưa thể hiện sự tự tin, chưa có nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt cũng như trong giao tiếp.
      Giải pháp của chúng tôi là tổ chức hoạt động KPMTXQ theo chủ đề nhằm nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi để trẻ có kỹ năng sống tốt ngay từ độ tuổi này.
       Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm ngẫu nhiên, tại 2 lớp 5 tuổi trường mầm non Phạm Đình Nguyên: lớp 5TA là lớp thực nghiệm, lớp 5 tuổi B là lớp đối

chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi tổ chức các hoạt động KPMTXQ ở các chủ đề, với nhiều hình thức khác nhau “hình thức thăm quan, mời khách trò chuyện, quan sát trực tiếp, làm thực nghiệm.” Kết quả cho thấy tác động đã nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ một cách rõ rệt: lớp thực nghiệm trẻ đã có kỹ năng sống tốt hơn lớp đối chứng, điểm kiểm tra theo thang xếp hạng sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 34,5; điểm kiểm tra theo thang xếp hạng của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 28,1. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p< 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn của giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc tổ chức hoạt động KPMTXQ theo chủ đề nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi.

Hoặc
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MẦM NON: Đề tài: Nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động  khám phá môi trường xung quanh  theo chủ đề.
Mầm Non, skkn mầm non, NCKHSPUD mầm non, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top