Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Bài dự thi tìm hiểu quan hệ Việt-Lào: PHÁT TRIỂN LIÊN MINH CHIẾN ĐẤU VIỆT NAM – LÀO,  ĐÁNH THẮNG CÁC CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, GIÀNH THẮNG LỢI HOÀN TOÀN (1963-1975).Năm 2017 đánh dấu hai sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào: 55 năm kể từ ngày Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và tròn 40 năm tính từ thời điểm hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2017). Đây là những dấu mốc trọng đại trong quan hệ truyền thống, hữu nghị, láng giềng giữa hai quốc gia cùng chung dải Trường Sơn và dòng sông Mêkông, có đường biên giới đất liền dài hơn 2.337 km. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, chúng ta có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc.
Là hai nước láng giềng rất mực thân thiết, gần gũi, quan hệ gắn kết nghĩa tình anh em giữa hai dân tộc được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đặc biệt trong hơn tám thập kỷ qua kể từ thời kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng chung, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phomvihản đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của cách mạng hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc là giai đoạn mà quan hệ chính trị ngoại giao giữa Việt Nam và Lào có những nét độc đáo rất hiếm thấy trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới. Để chiến đấu chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, hai nước đã thành lập Liên quân Việt - Lào; những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã sang Lào sát cánh chiến đấu bên lực lượng vũ trang Pathet Lào. Tinh thần chiến đấu ngoan cường, sự hy sinh xương máu và phối hợp chặt chẽ giữa những người con ưu tú của hai dân tộc đã góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống thực dân cũ của hai nước đi đến thắng lợi vẻ vang, với việc ký Hiệp định Genève 1954 về Đông Dương.
Thời kỳ sau đó, tinh thần đoàn kết Việt Nam - Lào tiếp tục được hun đúc và tôi luyện hơn khi hai nước không ngừng hỗ trợ nhau trên các mặt trận quân sự và đối ngoại, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại và tiến hành chiến tranh của chủ nghĩa thực dân mới. Ngày 5-9-1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm vóc lịch sử to lớn trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam; góp phần tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai dân tộc anh em tiến lên một tầm cao mới. Nhờ đó, đã giải quyết được những khó khăn, thử thách mới với nhiều diễn biến phức tạp do sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào các nước Đông Dương; khẳng định đường lối nhất quán, đúng đắn trong mối quan hệ chiến lược của hai Đảng và nhân dân hai nước; đảm bảo sự thống nhất về đường lối chính trị, quân sự, để hai dân tộc tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đồng thời là cơ sở vững chắc để quân dân hai nước phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963-1975).
Xem tiếp: Tải về tại đây  hoặc tại đây
Bài dự thi tìm hiểu quan hệ Việt-Lào: PHÁT TRIỂN LIÊN MINH CHIẾN ĐẤU VIỆT NAM – LÀO,  ĐÁNH THẮNG CÁC CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, GIÀNH THẮNG LỢI HOÀN TOÀN (1963-1975).
Quan hệ Việt Lào, Bài dự thi, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top