Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
SKKN QLGD Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học 

SKKN QLGD Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học 
Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài “Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng  sinh hoạt                           chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học xã XXX” nhằm mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối. Tạo ra động lực mới, giúp GV hứng thú với  hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở tổ, khối. Từ đó, GV phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân, tạo ra những sản phẩm lao động sư phạm  có giá trị. Góp phần tích cực vào công tác nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đồng thời giúp cho tổ khối trưởng có kĩ năng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn linh hoạt và khoa học, sao cho các buổi sinh hoạt chuyên môn là những buổi trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nghiêm túc và bổ ích nhất đối với tất cả GV
3. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học.   
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học. Dựa trên những cơ sở khoa học đã được khẳng định của các nhà nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác chỉ đạo của nhà trường.
4.2. Phân tích thực trạng công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học xã XXX. Tìm ra những thành công cần phát huy và các tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó giúp định hướng cho kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ GV, tổ khối trưởng chuyên môn có tay nghề cao.

4.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học xã XXX. Đồng thời rút ra kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo BDGV nói chung và công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các  tổ khối chuyên môn tiểu học nói riêng.
QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD Tiểu học, Tiểu luận QLGD, Tiểu học
SKKN QLGD Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học 
hoặc

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top