Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
SKKN QLGD: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở trường Trung học phổ thông XXX - Tỉnh Xxx trong giai đoạn hiện nay

1.  Lý do chọn đề tài
          Trong những năm qua Giáo dục và Đào tạo cả nước nói chung, thành phố Xxx nói riêng đã đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng chất lượng giáo dục - đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời kì mới, thời kì hội nhập Quốc tế. Vì vậy người làm công tác quản lý giáo dục hiện nay hơn lúc nào hết phải nhận thấy tự bản thân nâng cao trình độ, nghiệp vụ quản lý, cải tiến biện pháp quản lý một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị sao cho công tác quản lý có hiệu quả nhất.
Dạy và học là hai hoạt động chính, chủ yếu trong nhà trường, cho nên quản lý nhà trường là quản lý hoạt động dạy và học, nhất là hoạt động dạy của thầy.những năm qua mặc dù dưới sự chỉ đạo sát sao của bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo các trường THPT của thành phố Xxx nói chung, trường THPT Xxxnói riêng đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý hoạt động dạy học của người thầy, song kết quả thu được vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, hoạt động quản lý còn mang nặng cách làm truyền thống, phần lớn theo kinh nghiệm. Vì vậy nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học trong trường trung học phổ thông Xxx- Xxx nhằm đề ra các biện pháp quản lý đồng bộ có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở trường Trung học phổ thông XXX - Xxx trong giai đoạn hiện nay”. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào việc củng cố và phát triển hệ thống các biện pháp quản lý nhà trường, đặc biệt là các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của người thầy.
2. Mục đích nghiên cứu

       Từ kết quả nghiên cứu lý lụân và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THPT Xxx- Xxx một cách phù hợp và hiệu quả hơn.

SKKN QLGD: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở trường Trung học phổ thông XXX - Tỉnh Xxx trong giai đoạn hiện nay

QLGD, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, 
hoặc
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top