Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
SKKN QLGD: Đổi mới công tác đánh giá giáo viên thông qua các tiêu chí thi đua góp phần nâng cao chất  lượng dạy học ở trường THPT


I- MỞ ĐẦU
        Thi đua khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý và điều hành hoạt động của từng cơ quan đơn vị. Thành công của người thủ trưởng đơn vị là làm cho thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi cá nhân tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
         Đối với các đơn vị là trường học, thi đua khen thưởng thể hiện chủ yếu qua công tác đánh giá giáo viên, những người góp phần to lớn quyết định chất lượng của nhà trường.
         Công tác đánh giá giáo viên được tổ chức thực hiện theo cách thức nào cũng đều phải hướng đến mục tiêu thúc đẩy việc bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên cũng như học sinh.
         Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đó là việc đánh giá còn mang tính “định tính”, chưa chính xác; việc bình bầu, xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm còn sa vào tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý.
         Đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì cần thiết và phải đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường mà trên hết là công tác đánh giá giáo viên.
         Kết quả đánh giá phải khách quan, chính xác, đánh giá đúng việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu công tác của mỗi giáo viên; các tiêu chí thi đua phải được “lượng hóa”.
         Kết quả đánh giá phải là cơ sở để bình bầu, xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm.
    Đặc biệt, kết quả đánh giá phải được giáo viên tiếp nhận như thông tin phản hồi về năng lực làm việc của bản thân, từ đó tự đánh giá và có kế hoạch tự học, tự rèn luyện, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.
    Như vậy, đổi mới công tác đánh giá giáo viên là một bài toán mà mỗi người hiệu trưởng đều phải đi tìm lời giải. Một bài toán không có giả thiết, chỉ có những yêu cầu cho kết luận. Tính đúng đắn, chính xác của lời giải được xác định qua mức độ tác động của nó tới nền nếp chất lượng dạy học của nhà trường.
Giải được bài toán này coi như người hiệu trưởng có một công cụ đắc lực cho việc thực hiện hoạt động quản lý của mình.

Chính vì vậy, tôi chọn và nghiên cứu đề tài: “Đổi mới công tác đánh giá giáo viên thông qua các tiêu chí thi đua góp phần nâng cao chất  lượng dạy học ở trường THPT Xxx”.
SKKN QLGD: Đổi mới công tác đánh giá giáo viên thông qua các tiêu chí thi đua góp phần nâng cao chất  lượng dạy học ở trường THPT
SKKN QLGD, QLGD, NCKHSPUD QLGD,
hoặc
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top