Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
SKKN QLGD: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG THPT

Những vấn đề  đổi mới:
a. Xây dựng tư liệu chuyên môn có chất lượng:
- Xây dựng được trong tâm kiến thưc đến từng bài dạy chuẩn vè kiến thức kỹ năng, tư duy, thái độ đảm bảo đúng yêu cầu tối thiểu của Bộ, phù hợp với đối tượng trường (Được thực hiện trong đợt bồi dưỡng chuyên môn tháng 8 hàng năm ) 

- Xây dựng được cấu trúc, nội dung ra đề kiểm tra tất cả các môn học với tỷ lệ 3 nhận biết 2 hiểu 1 vận dụng. Dựa vào cấu trúc nội dung ra đề kiểm tra giáo viên các môn ra đề ( có đáp án) các bài kiểm tra 45 phút trở lên của cả năm học theo phân phối chương trình gửi về “ ngân hàng đề kiểm tra” để hội đồng chuyên môn kiểm định chất lượng đề và đưa vào sử dụng .
- Xây dựng tư liệu ôn tập theo chương hoặc theo tác phẩm; giáo viên soạn tài liệu ôn tập và hướng dẫn học sinh ôn tập theo đặc thù bộ môn( Nếu là môn có tổ chức học thêm sẽ tổ chức cho học sinh ôn tập trong giờ học thêm, các môn còn lại giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi tại nhà, chữa trên lớp).
- Xây dựng tài liệu dạy tự chọn dùng nội bộ : tổ nhóm chuyên môn thống nhất nội dung dạy tự chọn theo tiết trên tuần đối với các môn Toán, Văn, Anh, Vật lý( Học kỳ I), Hóa học       ( Học kỳ II), phân công các giáo viên trong  nhóm chuyên môn soạn nôi dung dạy tự chọn, thẩm định cấp tổ chuyên môn đưa vào sử dụng trong năm học, đồng thời phấn đấu hoàn thiện chất lượng nội dung tài liệu dạy tự chọn hàng năm để sử dụng dùng làm tài liệu dạy tự chọn nội bộ.
- Giáo viên đăng ký các tiết dạy đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá mỗi học kỳ ít nhất một tiết dạy thực tập tổ để rút kinh nghiệm. Đây cũng là một tiêu chí để đánh giá năng lực trình độ giáo viên, xếp lương giờ dạy
b. Tổ chức kiểm tra đánh giá các bài kiểm tra định kỳ:
- Đối với các môn Toán, Văn, Anh tổ chức kiểm tra chung chấm chéo, lấy kết qủa vào “sổ gọi tên ghi điểm” và kết quả là một tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên để trả lương theo tiết dạy.
Đề kiểm tra chung được lấy từ ngân hàng đề đảm bảo tính khách quan. 
- Đối với các môn còn lại giáo viên bộ môn nhận đề trước 1 ngày từ BGH tự tổ chức kiểm tra lấy điểm theo phân phối chương trình, theo thời khóa biểu cho từng lớp (Mỗi lớp 1 bộ đề).
c. Tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời và sửa chữa khuyết điểm  
 Kết quả các bài kiểm tra được “ xử lí” trong tổ chuyên môn rất công bằng, tìm nguyên nhân mặt mạnh để học tập triển khai tiếp, nguyên nhân mặt yếu để rút kinh nghiệm. Các lớp có kết quả bài kiểm tra dưới 50% giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm tổ chức ôn tập, nhận đề kiểm tra từ BGH tổ chức kiểm tra lại đến khi đạt 50% trên trung bình mới được lấy điểm vào sổ gọi tên ghi điểm.
Kết quả lần 1 được dùng làm một tiêu chí để đánh giá chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh .
d. Tổ chức quản lý điểm:
Các bài kiểm tra chung được giáo vụ nhà trường vào điểm, thống kê đánh giá kết quả theo tỉ lệ phần trăm trên trung bình, công khai để đánh giá xếp loại thi đua và nhắc nhở nhiệm vụ kiểm tra lại đối với các lớp có kết quả yếu kém. Các tổ trưởng chuyên môn lấy kết quả để rút kinh nghiệm kịp thời trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học. Đồng thời quản lý tiến độ chấm diểm, quản lý chất lượng “ Tay chấm công bằng”, quản lý sổ gọi tên ghi điểm toàn trường.
SKKN QLGD: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG THPT
QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN QLGD, Tiểu luận QLGD, 
Hoặc
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top