Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
SKKN TOÁN 3: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 3

PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
          Chương trình toán lớp 3 là một bộ phận quan trọng của chương trình toán ở tiểu học. Chương trình này tiếp tục thực hiện những đổi mới về giáo dục toán học ở các lớp 1 và 2, khắc phục những nhược điểm trong dạy học toán ở các lớp 1,2,3 trong chương trình cũ góp phần tích cực trong việc đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới dạy học toán nói riêng, nhằm đáp ứng các yêu cầu của giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
          Trong giảng dạy toán ở lớp 3 thì việc thực hiện thành công  các tiết luyện tập là khá khó khăn đối với không ít giáo viên.  Qua thực tế giảng dạy,  qua dự giờ,  cũng như qua kiểm tra chất lượng học sinh sau các tiết luyện tập tôi  thấy cần phải có một số tiết nghiên cứu thực nghiệm và thể hiện một trong các phương pháp dạy học toán  trong các tiết luyện tập toán lớp 3 đó là tổ chức học sinh hoạt động nhóm  để đóng góp phần nhỏ bé vào việc thực hiện có hiệu quả tiết luyện tập trong chương trình toán 3.
          Trong hệ thống các phương pháp  dạy học toán ở bậc tiểu học  nhằm phát huy tính tích cực, chủ động tự giác sáng tạo của học sinh trong  học tập thì một trong các phương pháp được sử dụng  tương đối có hiệu quả đó là tổ chức các hoạt động nhóm.  Đối với tiết luyện tập thì hoạt động nhóm là kết quả tổng hợp của một quá trình lao động tập thể để vận dụng kiến thức một cách tổng hợp vào việc giải quyết các vấn đề mang tính chất khái quát và tổng hợp                                                                                          

II. Mục đích nghiên cứu
          Thông qua việc nghiên cứu phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong  giảng dạy tiết luyện tập trong  toán lớp 3 nhằm mục đích :
          Góp phần thực hiện thành công mục tiêu của dạy học môn  toán lớp 3 đó là: Thông qua dạy học toán lớp 3 giáo viên tiếp tục giúp học sinh phát triển các năng lực tư duy (so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa,  khái quát hóa,) Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh tập nhận xét các số liệu thu thập được, để  diễn đạt gọn rõ chính xác các thông tin, rèn luyện tính chính xác cẩn thận, chăm chỉ,  tự tin,  hứng thú trong học toán nói chung và trong luyện tập toán nói riêng
Hình thành một phương pháp dạy học các tiết luyện tập toán phù hợp với đối tượng học sinh tại trường tiểu học THTH nói riêng và các trường tiểu học có điều kiện tương tự như trường tiếu học THTH nói chung  đạt hiệu quả cao nhất phù hợp với các đối tượng học sinh
          Có những đóng góp nhỏ bé vào việc đổi mới phương pháp dạy học toán trong trường tiểu học, phục vụ cho việc  đổi mới quá trình dạy của thầy và cách học của học sinh phù hợp với thực tế và với các đối tượng học sinh

III. Kết quả cần đạt
Sáng kiến kinh nghiệm có nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi khoa học sau đây:
- Kỹ năng là gì? Cơ chế hình thành kỹ năng là như thế nào?
Những tình huống điển hình nào thường gặp trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan.
- Trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan, học sinh thường gặp những khó khăn và sai lầm nào?
- Những biện pháp sư phạm nào được sử dụng để rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan?
- Kết quả của thực nghiệm sư phạm là như thế nào?


SKKN TOÁN 3: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 3
Toán 3, SKKN Toán 3, NCKHSPUD Toán 3, SKKN Tiểu học, SKKN Toán Tiểu học, Tiểu học
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top