Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
SKKN Vật lí 10: Xây dựng hệ thống phiếu học tập thể hiện sơ đồ phân tích đề một số bài toán giúp học sinh trung bình - yếu hình thành kĩ năng vận dụng giải bài tập chương các định luật bào toàn môn Vật lí 10


b. Cơ sở thực tiễn
          Qua thực tiễn những năm dạy học môn vật lí 10 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, tôi thấy rằng hình thức dạy học bằng phiếu học tập mang lại những hiệu quả thiết thực:
          - Lồng ghép được các phương pháp dạy học tích cực như : vấn đáp, đàm thoại, phát hiện và giải quyết vấn đề, hợp tác trong nhóm nhỏ.
          - Thuận lợi cho việc phân tích đề bài bằng sơ đồ hoá.
          - Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, tiết học sôi nổi và hiệu quả.
          - Tạo điều kiện thích hợp cho hoạt động tự học: ôn bài, hệ thống kiến thức.
Hình thức dạy học này đặc biệt phát huy hiệu quả trong các tiết ôn tập và tiết bài tập.
3. Mục đích nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm
          Sáng kiến kinh nghiệm của tôi hướng tới mục đích nâng cao hiệu quả dạy và học  chương IV- Các định luật bảo toàn - của chương trình vật lí lớp 10 nâng cao. Cụ thể là: Xây dựng hệ thống phiếu học tập thể hiện sơ đồ phân tích đề một số bài toán giúp học sinh trung bình - yếu hình thành kĩ năng vận dụng giải bài tập chương các định luật bào toàn môn Vật lí 10 nâng cao. Qua đó học sinh rèn luyện được kĩ năng phân tích đề - giải bài tập, ôn tập, hệ thống kiến thức và phát triển kĩ năng giải các bài tập phức tạp hơn.
4. Đối tượng và phạm vi sáng kiến kinh nghiệm
          Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm, tôi đề cập nghiên cứu các nội dung sau:
          - Thực trạng dạy - học các bài tập thuộc chương “Các định luật bảo toàn”
          - Hệ thống các định luật bảo toàn ở chương trình vật lí 10: nội dung, phương pháp vận dụng.
          - Hệ thống bài tập định lượng ở chương IV sách giáo khoa, sách bài tập đã được sơ đồ hoá và mở dưới dạng phiếu học tập.
          - Sơ đồ phân tích đề (để học sinh hoạt động) và sơ đồ sản phẩm (để học sinh đối chiếu).

          - Thống kê số liệu thực nghiệm và kết luận.

SKKN Vật lí 10: Xây dựng hệ thống phiếu học tập thể hiện sơ đồ phân tích đề một số bài toán giúp học sinh trung bình - yếu hình thành kĩ năng vận dụng giải bài tập chương các định luật bào toàn môn Vật lí 10
SKKN THPT, SKKN vật lí 10, skkn vật lí THPT, Kho SKKN Vật lí THPT,

Hoặc
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top