Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
SKKN Văn thư: Một số biện pháp xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học

I. DO CHỌN ĐỀ TÀI
          1.Đặt vấn đề:
          Để công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học là một công tác rất quan trọng, nó đòi hỏi người làm công tác này phải thận trọng, tỉ mỹ, ngăn nắp và phải khoa học.
          Làm tốt công tác văn thư sẽ góp phần thực hiện tốt ba mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan. Ngược lại, nếu làm không tốt công tác văn thư sẽ hạn chế đến kết quả hoạt động quản lý, làm giảm hiệu lực chỉ đạo điều hành của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác của cơ quan, tổ chức và bộ máy Nhà nước nói chung và trường học nói riêng.
          2.Mục đích đề tài:
          Thực hiện tốt công tác văn thư sẽ đảm bảo giữ gìn đầy đủ những chứng cứ bằng văn bản để chứng minh những văn bản đó có hợp pháp hay không hợp pháp. Làm tốt công tác văn thư sẽ tạo điều kiện làm tốt công tác lưu trữ của cơ quan. Giữ gìn được bí mật của cơ quan, của Đảng và của Nhà nước.
          3.Lịch sử đề tài:
          Tháng 2/20xx tôi được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Hoá tuyển dụng và được phân công về công tác tại trường THCS Xxx với nhiệm vụ văn thư-Lưu trữ với số lượng hồ sơ tài liệu tại trường tuy không nhiều nhưng chưa khoa học, rất khó khăn cho công tác tham khảo hồ sơ. Cụ thể: Công văn đi - đến, học bạ, sổ đăng bộ, sổ điểm các năm, đề thi - bài thi, văn phòng phẩm,…
          Nguyên nhân: Do trước đó nhà trường không có chuyên trách văn thư nên phân công cho cán bộ kế toán kiêm công tác văn thư nên không có nghiệp vụ chuyên môn. Chính vì thế mà việc lưu trữ hồ sơ không ngăn nắp, rất khó khăn trong việc tra cứu hồ sơ.
          Ví dụ: Công văn đi - đến: Mẫu sổ theo dõi chưa áp dụng đúng theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Các văn bản của nhà trường trình bày còn chưa đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản không có, công văn đi không có sổ theo dõi nên rất khó khăn trong việc lưu trữ hồ sơ.
Do đó, tôi nhận thấy rằng vai trò của người cán bộ văn phòng đối với công tác văn thư, văn phòng hiện nay cũng vậy. Vì văn thư là một hoạt động của bộ máy quản lý, công tác văn thư làm tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác văn thư đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết các văn bản của nhà nước đối với mỗi cơ quan. Làm tốt công tác văn thư để góp phần giải quyết tốt công việc của cơ quan, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, đúng chế độ quy định, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ, ngăn chặn việc lợi dụng các văn bản của nhà nước để làm trái pháp luật.
             Được sự giúp đỡ của Cô Hiệu trưởng cùng với sự cộng tác của tập thể nhà trường, mà bản thân tôi đã tìm ra giải pháp đối với công tác văn thư, văn phòng trường học. Đó là lý do tôi chọn đề tài kinh nghiệm: Một số biện pháp xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học.
          4.Phạm vi đề tài:

          Do thời gian còn hạn chế nên tôi chỉ nêu lên một số biện pháp xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học và có thể áp dụng cho các trường trong toàn huyện, đối tượng là nhân viên văn phòng, nhân viên VT-LT ở trường học.
SKKN Văn thư: Một số biện pháp xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ hồ sơ, văn bản trong trường học
SKKN, SKKN Văn thư, SKKN văn phòng
Hoặc
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top