Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Một số câu hỏi sinh học 11 liên quan tới sinh lí thực vật có đáp án - Phần 4 -Thoát hơi nước

Câu 11. Vai trò của nước trong câyXem đáp án => Bấm vào đây

Câu 12. Vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống của cây?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 13. So sánh tốc độ thoát hơi nước ở mặt trên và mặt dưới của lá của cây? giải thích ?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 14. Cơ chế điều tiết sự thoát hơi nước qua cutin và qua khí khổng


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 15. Cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật tưới nước hợp lí cho cây? Giải thích?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 16. Ở một vùng ruộng lầy, sau một thời gian trồng bạch đàn vùng đó trở nên khô hạn. Em hãy giải thích tại sao?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 17. Bạch đàn vừa có khả năng làm khô hạn đầm lầy, lại vừa có khả năng sống ở vùng khô hạn. Hãy giải thích vì sao bạch đàn có được khả năng kì diệu đó?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 18. Vì sao khi trồng hay chuyển những cây to người ta thường ngắt bớt lá?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 19. Từ hoạt động hấp thu, vận chuyển nước và khoáng, hãy chứng minh cây là một cơ thể thống nhất?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 20. Hãy thiết kế thì nghiệm xác định cường độ thoát hơi nước bằng phương pháp cân nhanh

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 21. Vì sao cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top