Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật - Phần 2

Câu 09. Tại sao khi thiếu ánh sang thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ?


Đáp án => Xem tại đây

Câu 10. Tại sao người ta xem các nốt sần trên rễ cây họ đậu là những nhà máy phân đạm nhỏ bé. Khi trồng cây họ đậu có cần bón phân đạm không? Giải thích?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 11. Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 12. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng   đầu độc?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 13.  Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Đáp án => Xem tại đây

Câu 14. Vì sao trong mô thực vật phải diễn ra quá trình khử nitrat?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 15. Để sử dụng nitơ phân tử (N2) và nitơ từ xác sinh vật, cây xanh phải nhờ quá trình nào?


Đáp án => Xem tại đây

Câu 16. Thế nào là bón phân hợp lí, vai trò của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và môi trường?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 17. Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.


Đáp án => Xem tại đây

Liên quan
=> Một số câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án
=> Tìm hiểu Nitơ với đời sống thực vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top