Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3-C4-CAM

QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3-C4-CAM
Câu 1. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Đáp án => Xem tại đây

Câu 2. Cho biết sự khác nhau giữa hai pha của quá trình quang hợp.

Đáp án => Xem tại đây

Câu 3. Nêu vai trò và sản phẩm của pha sáng trong quang hợp? Vì sao pha này xảy ra cần ánh sáng?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 4. Nêu những đặc điểm về cấu trúc của hạt lục lạp phù hợp với chức năng thực hiện pha sáng, pha tối quang hợp?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 5. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 6. Nêu sự giống và khác nhau giữa các con đường C3, C4 và CAM?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 7. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Đáp án => Xem tại đây

Câu 8.  Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM.


Đáp án => Xem tại đây
Liên quan
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top