Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
I. Khái niệm hô hấp ở động vật
- Hô hấp là:
Cơ thể     <=>  Môi trường
- ở nước: mang
-  ở cạn: phổi, da, ống khí
II. Bề mặt trao đổi khí
+ Bề mặt trao đổi khí quyết định hiệu quả trao đổi  khí.
+ Đặc điểm bề mặt:
- Diện tích bề mặt lớn.
- Mỏng và luôn ẩm ướt.
- Có rất nhiều mao mạch.
- Có sắc tố hô hấp.
- Có sự lưu thông khí
+ Nguyên tắc trao đổi khí: khuếch tán.
III. Các hình thức hô hấp
1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể
- Trao đổi khí qua da có đủ 5 đặc điểm của bề mặt hô hấp
- Đại diện giun đất
2. Hô hấp bằng hệ thống ống khí
Các ống khí phân bố đến tận tế bào.
3. Hô hấp bằng mang
- Cấu tạo của mang
+ Gồm nhiều tia mang
+ Có mạng lưới mao mạch phân bố dày đặc
+ Phối hợp nhịp nhàng giữa miệng và xương nắp mang để tạo dòng nước lưu thông.
- Đại diện: cá...
4. Hô hấp bằng phổi
- Phổi gồm nhiều túi phổi nên bề mặt trao đổi khí rất lớn.
- ở chim nhờ có hệ thống túi khí ở phía sau phổi, nên cả hít vào và thở ra đều có không khí giàu oxi để trao đổi
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC KIỂU HÔ HẤP

Kiểu hô hấp
Đặc điểm
Đại diện
Hô hấp qua bề mặt cơ thể
+ Chưa có cơ quan hô hấp
+ Chất khí được trao đổi trực tiếp qua bề mặt cơ thể ẩm ướt
Giun đất
Hô hấp bằng hệ ống khí

+ Cơ quan hô hấp là hệ thống ống khí
+ Chất khí trao đổi trực tiếp giữa tế bào với các ống nhỏ nhất
Côn trùng
Hô hấp bằng mang
+ Cơ quan hô hấp là mang
+ Trao đổi khí diễn ra giữa các phiến mang với môi trường nước
Hô hấp bằng phổi
+ Cơ quan hô hấp là phổi
+ Trao đổi khí diễn ra ở  các phế nang
Động vât: lưỡng cư, bò sát, chim, thú, người


SO SÁNH TRAO ĐỔI KHÍ Ở THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

- Giống nhau: Đều là quá trình lấy ôxi từ ngoài vào cung cấp cho quá trình ôxi hoá các chất trong tế bào, tạo năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí cacbonnic ra khỏi cơ thể dựa trên sự khuếch tán và thẩm thấu các chất khí, bao gồm hô hấp ngoài và hô hấp trong.
- Khác nhau :
Nội dung
Thực vật
Động vật
Con đường vận chuyển
Khuếch tán qua khoảng gian bào
Máu
Bộ phận thực hiện TĐK giữa cơ thể và môi trường
Chưa có cơ quan chuyên biệt.
Trao đổi khí qua khí khổng và biểu bì
Có cơ quan chuyên biệt.
Trao đổi khí qua: da, mang, phổi
Cơ chế thực hiện
Thụ động
Chủ động, được điều hoà bằng thần kinh và thể dịch


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top