Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Phần 1

Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 3. Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 4. Những nét hoa văn trên đồ gỗ xuất xứ từ đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 5. Giải thích hiện tượng “mọc vống” của thực vật trong bóng tối?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 6. Khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt cần chú ý nguyên tắc gì?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 7. Đánh dấu X vào ô chỉ tác dụng của các loại hoocmôn thực vật sau đây:


Auxin
giberilin
Axit abxixic
Etylen
Cytokinin
Làm chậm sự phân hủy diệp lục, chậm già tế bào





Đóng lỗ khí 





Hoạt động hưởng sáng 





Làm cho cây ngày dài ra hoa trong điều kiện ngày ngắn  





Làm chuối vàng 





Quả không hạt





Quả trái vụ





Kích thích rụng là





Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 8: Hoocmôn thực vật là gì? Gồm có những hoocmôn nào? Kể tên loại hoocmôn gây hướng động ở thực vật, loại hoocmôn kìm hãm sự hóa già của thực vật, loại hoocmôn kích thích trạng thái ngủ, nghỉ của hạt và loại hoocmôn thúc đẩy quá trình chín của quả.


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 9: Khi tế bào sinh trưởng trong thí nghiệm nuôi cấy tạo nên mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa, muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần một tỉ lệ đặc biệt của hai loại phi tô hoocmôn. Đó là hai loại phi tô hoocmôn nào? Tỉ lệ bao nhiêu? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng.

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 10: Sinh trưởng sơ cấp được tạo ra do đâu và kết quả của kiểu sinh trưởng này là gì ?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Liên quan
Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top