loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Sở GDĐT Hà Tĩnh vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2019 - 2020.Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 như sau
Cách 1. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HS Mã trường gửi 8785
Mã trường và cách soạn tin lấy điểm chuẩn từng trường cụ thể như sau
TRƯỜNG
Soạn tin
Bán công Nghi Xuân
37020
Soạn HS 37020 gửi 8785
Cẩm Bình
37021
Soạn HS 37021 gửi 8785
Cẩm Xuyên
37022
Soạn HS 37022 gửi 8785

Can Lộc
37023
Soạn HS 37023 gửi 8785
Cao Thắng
37024
Soạn HS 37024 gửi 8785
Cù Huy Cận
37025
Soạn HS 37025 gửi 8785
Đồng Lộc
37026
Soạn HS 37026 gửi 8785
Đức Thọ
37027
Soạn HS 37027 gửi 8785

Gia Phố
37028
Soạn HS 37028 gửi 8785
Hà Huy Tập
37029
Soạn HS 37029 gửi 8785
Hàm Nghi
37030
Soạn HS 37030 gửi 8785
Hồng Lam
37031
Soạn HS 37031 gửi 8785
Hồng Lĩnh
37032
Soạn HS 37032 gửi 8785
Hương Khê
37033
Soạn HS 37033 gửi 8785
Hương Sơn
37034
Soạn HS 37034 gửi 8785
Kỳ Anh
37035
Soạn HS 37035 gửi 8785
Kỳ Lâm
37036
Soạn HS 37036 gửi 8785
Lê Hữu Trác
37037
Soạn HS 37037 gửi 8785
Lê Quảng Chí
37038
Soạn HS 37038 gửi 8785
Lê Quý Đôn
37039
Soạn HS 37039 gửi 8785
Lý Chính Thắng
37040
Soạn HS 37040 gửi 8785
Lý Tự Trọng
37041
Soạn HS 37041 gửi 8785
Mai Thúc Loan
37042
Soạn HS 37042 gửi 8785
Nghèn
37043
Soạn HS 37043 gửi 8785
Nghi Xuân
37044
Soạn HS 37044 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
37045
Soạn HS 37045 gửi 8785
Nguyễn Đình Liễn
37046
Soạn HS 37046 gửi 8785
Nguyễn Đổng Chi
37047
Soạn HS 37047 gửi 8785
Nguyễn Du
37048
Soạn HS 37048 gửi 8785
Nguyễn Huệ
37049
Soạn HS 37049 gửi 8785
Nguyễn Thị Bích Châu
37050
Soạn HS 37050 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
37051
Soạn HS 37051 gửi 8785
Nguyễn Trung Thiên
37052
Soạn HS 37052 gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
37053
Soạn HS 37053 gửi 8785
Phan Đình Phùng
37054
Soạn HS 37054 gửi 8785
Phúc Trạch
37055
Soạn HS 37055 gửi 8785
Thành Sen
37056
Soạn HS 37056 gửi 8785
THCS và Dân tộc nội trú Hà Tĩnh
37057
Soạn HS 37057 gửi 8785
Trần Phú
37058
Soạn HS 37058 gửi 8785
Vũ Quang
37059
Soạn HS 37059 gửi 8785

Liên quan
>> Xem điểm chuẩn trường Chuyên Hà Tĩnh tại đây

 Cách 2. Soạn tin theo tên trường
Soạn: HS  HTTentruong gửi 8785
Trong đó:
HT là ký hiệu Hà Tĩnh
Tên trường viết liền không dấu

Cách soạn tin lấy điểm chuẩn từng trường cụ thể như sauTRƯỜNG
Soạn tin
Bán công Nghi Xuân
Soạn HS HTBANCONGNGHIXUAN gửi 8785
Cẩm Bình
Soạn HS HTCAMBINH gửi 8785
Cẩm Xuyên
Soạn HS HTCAMXUYEN gửi 8785

Can Lộc
Soạn HS HTCANLOC gửi 8785
Cao Thắng
Soạn HS HTCAOTHANG gửi 8785
Cù Huy Cận
Soạn HS HTCUHUYCAN gửi 8785
Đồng Lộc
Soạn HS HTDONGLOC gửi 8785
Đức Thọ
Soạn HS HTDUCTHO gửi 8785

Gia Phố
Soạn HS HTGIAPHO gửi 8785
Hà Huy Tập
Soạn HS HTHAHUYTAP gửi 8785
Hàm Nghi
Soạn HS HTHAMNGHI gửi 8785
Hồng Lam
Soạn HS HTHONGLAM gửi 8785
Hồng Lĩnh
Soạn HS HTHONGLINH gửi 8785
Hương Khê
Soạn HS HTHUONGKHE gửi 8785
Hương Sơn
Soạn HS HTHUONGSON gửi 8785
Kỳ Anh
Soạn HS HTKYANH gửi 8785
Kỳ Lâm
Soạn HS HTKYLAM gửi 8785
Lê Hữu Trác
Soạn HS HTLEHUUTRAC gửi 8785
Lê Quảng Chí
Soạn HS HTLEQUANGCHI gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn HS HTLEQUYDON gửi 8785
Lý Chính Thắng
Soạn HS HTLYCHINHTHANG gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn HS HTLYTUTRONG gửi 8785
Mai Thúc Loan
Soạn HS HTMAITHUCLOAN gửi 8785
Nghèn
Soạn HS HTNGHEN gửi 8785
Nghi Xuân
Soạn HS HTNGHIXUAN gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn HS HTNGUYENCONGTRU gửi 8785
Nguyễn Đình Liễn
Soạn HS HTNGUYENDINHLIEN gửi 8785
Nguyễn Đổng Chi
Soạn HS HTNGUYENDONGCHI gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HS HTNGUYENDU gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS HTNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Thị Bích Châu
Soạn HS HTNGUYENTHIBICHCHAU gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn HS HTNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Trung Thiên
Soạn HS HTNGUYENTRUNGTHIEN gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
Soạn HS HTNGUYENVANTROI gửi 8785
Phan Đình Phùng
Soạn HS HTPHANDINHPHUNG gửi 8785
Phúc Trạch
Soạn HS HTPHUCTRACH gửi 8785
Thành Sen
Soạn HS HTTHANHSEN gửi 8785
THCS và Dân tộc nội trú Hà Tĩnh
Soạn HS HTTHCSVADANTOCNOITRUHATINH gửi 8785
Trần Phú
Soạn HS HTTRANPHU gửi 8785
Vũ Quang
Soạn HS HTVUQUANG gửi 8785

Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Điểm chuẩn vào 10, Hà Tĩnh,
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top